Skræmmende forhold for familier med handicappede børn

Den landsdækkende forening For Lige Vilkår har her i maj 2020 udgivet en større spørgeskemaundersøgelse med 1.388 besvarelser fra forældre til børn med handicap og kronisk sygdom/lidelse. Besvarelserne er indsamlet i efteråret 2019.

Undersøgelsen afdækker forholdene for familier med børn med handicap/kronisk sygdom – især hvordan forældrene oplever samarbejdet med de kommunale myndigheder og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

“Jeg er på sin vis ikke spor overrasket, men nu har vi det sort på hvidt. Det er konklusioner vi SKAL tage meget alvorligt og handle på!”, udtaler Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem for Enhedslisten Fredericia i Fredericia byråd.

Første konklusion er, at 55 procent af forældrene enten er utilfredse eller meget utilfredse med samarbejdet med kommunen.

For det andet oplever 91 procent af forældrene, at sagsbehandleren aldrig eller sjældent er opsøgende.

For det tredje oplever 90 procent af forældrene aldrig eller sjældent at blive vejledt af kommunen.

Derudover oplever 89 procent af forældrene, at de enten altid eller ofte skal varetage for mange opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen af deres barns sag.

Den femte centrale konklusion er, at 82 procent af forældrene enten altid eller ofte oplever, at samarbejdet med kommunen er stressende.

Det mener Enhedslisten Fredericia ikke, at vi kan leve med!

“Jeg har en klar forventning om, at det er noget vi bliver orienteret om politisk og får fremlagt nogle muligheder for forbedringer snarest. Men det er klart, at vi ikke kan vente særlig længe på handling”, siger Cecilie Roed Schultz.

Derfor arbejder Enhedslisten Fredericia i disse uger på at udarbejde et løsningsforslag, der skal være med til at forbedre forholdene for både familier og ansatte, der har med området at gøre og som også kigger mere bredt på hele Familie- og Børnesundhedsområdet.

Undersøgelsen kan læses i sin helhed her.