Retssikkerhed til alle børn og forældre i Fredericia!

Læserbrev af Kirsten Cordtz, medlem i Enhedslisten Fredericia

Så er den gal med Børne- og Familieafdelingen (B&F) i Fredericia kommune igen.

Artiklen i Fredericiaavisen gør dybt indtryk på mig og jeg har den største respekt for moderen, der har modet til at kæmpe for sin datter og familie – et eksempel til efterfølgelse.

Denne beretning er ikke et enkeltstående tilfælde, men et eksempel på kulturen i B&F.

Jeg er som privatperson igen og igen blevet kontaktet af forældre, der har været i nærkontakt med B&F: Opringninger, hvor man opfordres til at samtykke til børnefaglig undersøgelse / frivillig anbringelse etc med den slet skjulte trussel ”ellers…”. Telefoniske afgørelser, hvor man ikke klagevejledes eller efterfølgende kan modtage afgørelsen skriftligt. Samvær med anbragt barn, der ændres eller aflyses i sidste øjeblik. Familiekonsulent i hjemmet, der har en mening om alt. Manglende aktindsigt i selve underretningen med ulovlig begrundelse om, at sagen er overgivet til politiet. Børnefaglige undersøgelser, der ikke afsluttes inden for Servicelovens grænse på 4 måneder.

Borgere fortæller mig også, at hvis der rettes henvendelse om hjælp til aflastning eller tabt arbejdsfortjeneste – ofte til et handicappet barn, så er B&F pludselig tavse og ikke til at vride et møde, en støtteforanstaltning eller krone ud af.

Jeg er klar over, at der ER børn, der ikke kan fortsætte med at bo hjemme midlertidigt eller for altid. Min harme går på, at retssikkerheden i Fredericia nogle gange er en by i Rusland.

Retssikkerheden er fundamental i en retsstat og uanset, hvor dårlig en forælder man end måtte være er det forvaltningens pligt at sikre retssikkerheden, vejlede og rådgive om borgernes muligheder – også selvom det ikke lige passer ind i sagsbehandlerens eller ledelsens kram. Er det manglende faglighed må der rettes op på det med efteruddannelse og/eller nye kompetente ledere.

Vi oplevede i 2018 en grundig analyse af Jobcenteret – måske skulle Byrådet gentage succesen med det nye problembarn, Børn- og Familieafdelingen?