Om afdelingen

Enhedslisten Fredericia er en lokalafdeling for Enhedslisten – de rød grønne.

Vi har ikke kun fokus på det parlamentariske arbejde i Folketinget og byrådene. Vi synes også det er vigtigt, at man får sin stemme hørt til demonstrationer, happenings og på andre måder deltager i demokratiet.

Vores afdeling er bygget op så gennemsigtigt og inkluderende som muligt. Vedtægterne sikrer, at disse demokratiske principper bliver overholdt. Alle referater fra vores møder er tilgængelige for medlemmerne, som altid har det sidste ord i alle beslutninger. Bestyrelsen arbejder som et kordinerende organ med hjemmel til at tage politiske beslutninger, men bestyrelsen vil altid være underlagt medlemmernes beslutninger på møder.

Du kan se, hvem bestyrelsen består af her.
Du kan læse vores vedtægter her.

Vores byrådsarbejde bliver koordineret af en baggrundsgruppe, som forpligter sig til at læse dagsordener, referater og holde sig opdateret med byrådets arbejde. Baggrundsgruppen giver vores byrådsmedlem den sparring, der er nødvendig for at arbejde i byrådet.
Alle medlemmer af Enhedslisten Fredericia kan blive medlem af baggrundsgruppen.

Hvis der er spørgsmål til afdelingen eller bestyrelsen, er man altid velkommen til at kontakte vores kontaktperson.