Bosætning og turisme

Gode forhold og glade borgere skal tiltrække flere

Målet for Enhedslisten er ikke i sig selv, at vi bliver flere indbyggere i kommunen. Målet er, at Fredericia Kommune er en fantastisk kommune for os der bor her. Skulle det tiltrække flere, så er de selvfølgelig meget velkomne. I Enhedslisten mener vi ikke, at nogle er mere velkomne end andre. Vi ønsker en kommune med diversitet og hvor der er plads til alle. Derfor skal Fredericia i fremtiden også rumme flere forskellige typer bolig end i dag.

Når vi taler bosætning tror vi på, at eksempelvis minimumsnormeringer i daginstitutionerne, skoler i verdensklasse og en fantastisk natur, er langt mere afgørende, end grundskyldsniveau og reklameskilte. Derfor skal bosætningsstrategier også bygge på velfærd og natur-hensyn og vi skal prioritere velfærdstilbudene langt højere.

Det høje velfærdsniveau giver tryghed – men der skal også være tryghed omkring, at det ikke ændres. Budgetter skal ikke åbnes midt i året, for at lave spontane sparerunder. Man skal vide hvad man flytter til og kunne stole på, at det som udgangspunkt ikke ændres – i hvert fald ikke til det ringere.

Skolelukningerne har en lang række negative konsekvenser for små lokalsamfund i form af blandt andet fraflytning, faldende huspriser og problemer med at tiltrække børnefamilier til lokalområdet. I Enhedslisten vil vi arbejde for at forhindre skolelukninger – fordi skolen er så afgørende for de små lokalsamfund.

Vi er eksempelvis stolte over, at vi har så gode normeringer i daginstitutionerne og at tilskuddet til pasning af egne børn er omkring dobbelt så højt i Fredericia kommune, end det er i vores nabokommuner.

Fredericia har en høj andel af indpendlere og dermed et stort potentiale for at tiltrække disse, som allerede har lidt kendskab til Fredericia og har job her. De skal opleve en kommune, med højt service- og velfærdsniveau, som de nuværende beboere er glade for.

Boligområderne og de velfærdstilbud, grønne områder, fritidsfaciliteter og transportmuligheder der ligger omkring dem, danner rammen om vigtige fællesskaber og har stor betydning, for de der leder efter en ny bolig og base og derfor skal disse prioriteres.

Fredericia har desuden en rigtig god placering i landet, med lyntogsforbindelser og generel god infrastruktur. Et tog-stop i Fredericia, med den kommen time-forbindelse mellem de største byer, vil have positiv betydning for både bosætningen – og for os der allerede bor her.

Enhedslisten foreslår:

  • Solide investeringer i velfærden skal være det bærende element i bosætningsstrategien
  • Ingen skolelukninger i landsbyerne
  • Reelle minimumsnormeringer i daginstitutioner og SFO´er
  • Udstykninger til bofællesskaber og energi-neutralt byggeri

 

Gratis og billige oplevelser i høj kvalitet

For at tiltrække turister, skal Fredericia satse på bæredygtige oplevelser i høj kvalitet – inden for både kultur, natur og historie – rettet mod skoler og børnefamilier. Det er investeringer i fremtiden!

Tiden er løbet fra krydstogtturisme. Uanset hvordan man forsøger, er de mange problemer, med miljø, klima, dårlige arbejdsforhold og skattely, dyre og komplekse at løse.

Der er mange andre – og bedre – måder at skabe liv i Fredericia, sikre omsætning i lokalområdet og få udbredt kendskabet til vores fantastiske kultur, natur og historie.

Vi har Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg, Naturpark Lillebælt, en unik og historisk bymidte, Madsbyparken, Musical-teater, Badeland og 6. juli-dagene – for bare at nævne nogle få eksempler. Du kan sove i shelter med udsigt ud over Lillebælt og de fascinerende eroderende skrænter i Trelde. Du kan gå fra en bred badestrand til midtbyens gågader på få minutter. Der er både kultur, historie og natur for alle pengene i Fredericia. Meget af det vi har er endda gratis – og sådan skal det fortsætte med at være.

Turister og andre besøgende skal have let adgang til informationer og viden om Lillebælt. Der bør etableres et besøgscenter ved Gammel Havn/Kanalbyen, der kan formidle oplevelser og viden om Lillebælt.

Enhedslisten har længe kæmpet for et science-center, som vi har kaldt ”Det Grønne Hus”. Med det får Fredericia et leg-, lærings- og oplevelseshus, som er rettet mod børnefamilier og skoleklasser. Tankerne om et fæstningscenter, med moderne formidling af Fredericias historie, rammer også de samme målgrupper.

Også havkajak-turister og cykel-turister bør Fredericia Kommune satse langt mere på, med gode forhold for havkajak-roere og cyklister, med oplevelser i naturen, flere bålpladser, samt gode overnatningsmuligheder i naturskønne omgivelser.

Der skal eksperimenteres med spændende, bæredygtige overnatningsmuligheder. Eksempelvis havshelters og tiny-houses.

Et bredt udbud af fantastiske skoletjenestetilbud, vil i høj grad også komme vores børn i de fredericianske skoler til gode. At drive skoletjeneste for skoleklasser fra andre steder i landet, som er på endagsudflugter eller lejrskole i Fredericia, er samtidig en indtægt for byen – og byens erhvervsliv.

Kommunens mange oplevelser og tilbud skal gøres gratis for kommunens skoler, mens øvrige skal betales en fair pris.

Enhedslisten foreslår:

  • Ikke flere investeringer i krydstogtturisme
  • Udvikling af en bæredygtig turisme-strategi med udgangspunkt i Fredericias natur, kultur og historie
  • Gratis adgang til det kommende science-center for Fredericias egne borgere
  • Udvidelse af skoletjenestetilbud med gratis adgang for kommunens klasser