Vores politik 2021-2025

For et rødt og grønt Fredericia

Du kan hente hele vores valgprogram som PDF-fil her:
Enhedslistens politik 2021-2025

Herunder kan du klikke dig videre til de forskellige områder:

Demokrati og medborgerskab:

 • Fællesskabet skal udvikles og styrkes
 • Flere stemmer skal høres
 • Mere demokrati og øget brugerinddragelse
 • Bedre arbejdsforhold for medarbejderne

Børn og unge:

 • Trygge og gode daginstitutioner
 • Udviklende og inspirerende skoler
 • Fritidstilbud med kvalitet, fællesskab og inddragelse
 • Bedre vilkår for børn og familier med særlige behov

Sundhed og omsorg:

 • Sundhed og forebyggelse sikrer livskvalitet
 • Rettigheder og tryghed for vores ældre
 • Flere muligheder for mennesker med handicap
 • Solidaritet med de særligt udsatte borgere

Ligestilling:

 • Fokus på bekæmpelse af vold i nære relationer
 • Mere ligestilling i Fredericia kommune

Beskæftigelse: 

 • Ret til meningsfuldt arbejde
 • Ingen skal komme i klemme i jobcenteret
 • Syge skal ud af jobcenteret
 • Plads til flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet

Kultur og uddannelse:

 • Alle har ret til kulturelle oplevelser og aktiviteter
 • Idræt med inkluderende fællesskaber
 • Flere uddannelsesinstitutioner til Fredericia

Natur og miljø:

 • Et meget vildere Fredericia
 • Aktiv kamp for livet i Lillebælt
 • Ø-mærk Fredericia kommune

Byudvikling og trafik:

 • Mangfoldige og levende boligområder
 • Bedre og billigere kollektiv trafik
 • Flere cyklister – færre bilister

Bosætning og turisme:

 • Gratis og billige oplevelser i høj kvalitet
 • Gode forhold og glade borgere skal tiltrække flere

Økonomi:

 • De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder
 • Opgør med nedskærings-ideologien
 • Erhvervspolitik, der fremmer bæredygtighed og samfundsansvar