Enhedslisten Fredericia ønsker alle en god 1. maj

1. Maj talen fra Enhedslisten Fredericia er i år skrevet af vores medlem Jan Filbært. 

1. maj er arbejdernes kampdag, men også Danmarks kampdag. Det er på denne dag hvor vi sætter billederne af et Danmark op, et Danmark i ubalance, hvor kapitalen og den ensporet liberale politik presser på for at skabe ulighed og dermed være med til at presse dele af det danske samfund ud i en situation hvor menneske skæbner vil gå tabt og hvor vi vil opleve familier falde fra hinanden.

1.maj er dagen, der fortæller om hvordan de danske arbejdere gennem de sidste 100 år har kæmpet for lighed og solidaritet Dette er dagen hvor uligheden bliver synliggjort, det er dagen hvor det sande billede af måden på, hvordan man behandler de danske arbejdere bliver fortalt. Enhedslisten bakker de danske arbejdere op i deres kamp for en bevarelse af den danske model, vi vil bakke op om kampen for tryghed i ansættelserne og for en mere solidarisk fordeling af virksomhedernes indtjeninger, vi vil udbytte kongerne til livs og vil gøre op med den tankegang der hedder, jo flere penge de der har får, jo flere arbejdspladser bliver der skabt..det er aldrig sket og vil aldrig ske.

Vi vil i Enhedslisten kæmpe for, at vi begynder at tænke anderledes, vi vil kæmpe for en tryg og sund fremtid for vores børn og unge mennesker.

Vi vil kæmpe for de svage i samfundet, de der bliver presset i et jobcenter system der er helt ude af trit med virkeligheden og som skader frem for at hjælpe.

Vi vil kæmpe for at der bliver skabt udviklings og lærings muligheder for de børn der er udsatte, vi vil kæmpe for vores etniske medmennesker og være med til at de ikke bliver en økonomisk og fremmedhadsk overskrift.

Enhedslisten tør tænke anderledes. Vi har i Fredericia mulighederne for at skabe unikke arbejdspladser der går hånd i hånd med et forbedret klima. Vi vil i Fredericia kunne, hvis vi tør tænke anderledes, skabe muligheder for vores børn og unge mennesker i tråd med et forbedret klima, dette i form af naturskoler, natur områder hvor vores børn og unge kan udvikle sig, i et sundt klima. For os i Enhedslisten hænger tingene sammen og er ikke enten eller. Hvis vi vil, så kan vi være med til at inddrage, udvikle, skabe nogle rammer for byen borgere, ældre som unge, vi vil kunne få skabt en by der vil kunne være forgangs billede for det resterende Danmark, men kun hvis vi tør.

Vi kan som by ikke kun leve af teater, krydstogt skibe, vi kan ikke kun leve af, at vi tager stilling fra sag til sag, vi må og skal lave en detaljeret målsætning for byen, en målsætning hvor den enkelte borger bliver set og hørt, hvor den enkelte borger føler at de har medindflydelse.

Vi skal have skabt muligheden for at unge kommer til og bliver i vores dejlige by, dette i form af unikke pasningsformer, pasningsformer der tør gå andre veje.

Vi skal have lagt en målsætning for de der er en del af jobcenter grebet, det må aldrig være og blive embedsmænd der sætter målsætningen, det skal være os som borgere der sætter den, for der i gennem at tage hånd om de der er ramt og udsatte.

Vi skal tage hånd om klimaet, tænke nye arbejdsområder ind, lade det gå hånd i hånd og få skabt de rammer der er med til at udvikle byen og vores virksomheder. Teknologien er kommet for at blive, men vores virksomheder må ikke kun være kæmpe bygninger med 5-6 ansatte, vi skal tiltrække og understøtte de der gerne vi den klima venlige fremtid, de virksomheder der tør tænke andre tanker og muligheder for at skabe arbejdspladser i vores by.

Lad os bruge denne 1. maj til at være vendepunktet for Fredericia. Lad os bruge denne 1 .maj til at starte en ny målsætning op for Fredericia.

God 1. maj til jer alle.  Enhedslisten Fredericia.