Sådan gik forhandlingerne: Overblik over Enhedslistens fingeraftryk

Enhedslisten i Fredericia er igen i år med i budgetforliget. Primært fordi der igen i år et tale om store investeringer i velfærden. Samlet set er partiet tilfredse med forliget, som er det største både anlægs- og servicebudget i Fredericia kommunes historie. Det betyder, at der er gået helt til regeringens fastsatte lofter og at kommunen dermed ikke har mulighed for at bruge flere penge uden risiko for økonomiske sanktioner fra regeringen.

”Der er dog stadig lang vej igen, før vi kan være tilfredse med eksempelvis niveauet af investeringer i vores børn. Især Fredericias skoler og fritidsområdet har stadig brug for, at vi investerer massivt, før vi kan være tilfredse. Men igen i år tager vi et skridt i den rigtige retning” udtaler enhedslistens medforhandler Andreas Bjerring Tobiassen.

Udgangspunktet for forhandlingerne var gode i år, da borgmesteren valgte at foreslå at fjerne en af de største sten på vejen; omprioriteringsbidraget (senere omdøbt til moderniserings- og effektiviseringsbidraget), som hvert år udhuler den kommunale velfærd med en ny ekstra millionregning, som skal betales til regeringen og fjernes fra den kommunale økonomi. Forligspartierne er blevet enige om at brug 90 mio. kr. fra kommunekassen, så de enkelte velfærdsområder ikke skal betale denne ”bøde” de næste tre år.

”Desværre er der også områder, der ikke bliver tilgodeset tilstrækkeligt i budgetforliget. Det grønne område er igen underprioriteret. Vi har brug for virkelig at investere i mere natur og bedre miljø, men vi kunne ikke komme så langt på dette område. Klimarenoveringer for 15 mio. af skoler og daginstitutioner og en cykelsti på Kolding landevej (begge dele først udført i 2020) var stort set det eneste vi fik igennem hér. Vi er ikke så meget presset af modvilje, som af anlægs- og serviceloftet. Og når der skal prioriteres, så ender det grønne desværre længere nede på listen hos de andre partier end hos os, ser det ud til” udtaler enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

Enhedslisten har gennem forhandlingerne mødtes et par gange og har debatteret udviklingen i forhandlingerne og givet de to forhandlere, Cecilie og Andreas, mandat til at forhandle videre og i sidste ende også til at indgå forlig. Enkelte gange i forløbet er hele afdelingen også blevet inddraget. På den måde har Enhedslisten Fredericia forsøgt at sikre at så mange medlemmer som muligt fik indflydelse på forhandlingerne.

”Der er ingen tvivl om, at vi gerne ville have opnået mere end hvad dette forlig indeholder. Sådan vil det nok altid være. Vi er jo et parti med klare visioner. Alligevel giver det ikke mening, at sige nej til dette budgetforlig, blev vi enige om. Vi har fået meget af det vi ønskede os og der er stort set ingen forringelse. Til gengæld er der rigtig mange forbedringer. Samlet set er budgetforliget en meget klar forbedring. Derfor er vi med. Vi bliver selvfølgelig ved med at kæmpe for de områder, vi ikke synes bliver tilgodeset tilstrækkeligt – også uden for rådhusets mure” fortæller baggrundsgruppemedlem Kirsten Cordtz, som også er førstesuppleant til enhedslistens byrådsplads.

Herunder er et overblik over de forslag Enhedslisten endte med at prioritere at kæmpe for i forhandlingerne. Enhedslistens oprindelige ønske-liste var noget længere, men heldigvis kunne noget hurtigt streges fra den. Eksempelvis at eftergive skolernes gæld på 20 mio., fordi borgmesteren selv pegede på dette i sit budgetudspil, samt penge til eksempelvis Teater Malstrøm, fordi andre partier fik forhandlet det ind i forliget inden Enhedslisten. Nogle af Enhedslistens ønsker har drejet sig mere om formuleringer og andet tekst-mæssigt. Disse mange små sejre er ikke nævnt herunder.

Så herunder er de reelle fingeraftryk Enhedslisten satte i år:

Ønske Forlig
25 mio. til at fortsætte klimarenovering på folkeskolerne og daginstitutionerne. 15 mio. til klimarenovering på folkeskoler og daginstitutioner.
750.000 kr. til bedre forhold for dagplejen (legestuer). Der sikres tidssvarende forhold i dagplejen og findes egnede lokaler til legestuer i Ullerupbæk og Kirstinebjerg.
Min. 5 mio. til erstatning af De orange Haller (DOH) (ud over de 3. vi fik afsat sidste år) og en igangsættelse af projektet. Der igangsættes efteråret 2018 et arbejde med at undersøge mulighederne for nye rammer for streetsport i Frederica. Målet er, at erstatningen skal være endnu bedre end den nuværende løsning i DOH. Anlægget bygges i 2020.
2 mio. til grønne oaser i centrum med fokus på (gen)plantning af træer, samt blomstrende planter (primært hjemmehørende arter). Ingen midler afsat.
De øverste to cykelstier i cykelsti-kataloget:

Cykelsti på Kolding Landevej – 15 mio.

Røde Banke – 5,5 mio.

I 2019 forberedes etablering af cykelsti på Kolding Landevej, så den kan etableres i 2020.
800.000 kr. til etablering af flere aflastningspladser i plejen + 8,2 mio. årligt til drift af dem. 800.000 kr. til etablering af 12 aflastningspladser på Stævnhøj og Hannerup + 8,2 mio. årligt til drift af dem.
500.000 kr. til naturlegeplads nær Østerstrand. Ingen midler afsat.
Lækre mellemmåltider (”kræseposer”) leveret hjemme til 50 borgere med dårlig ernæringstilstand/småtspisende borgere. Afprøvning af ”kræseposer” med lækre mellemmåltider leveret hjemme til småtspisende borgere i kommunen.
Modtagelsen: fastholdelse af de midlertidige 1,5 medarbejdere ekstra grundet stigende antal underretninger – 650.000 kr

Familierådgivning/ungerådgivning: fastholdelse af de midlertidige 2 medarbejdere ekstra grundet handlinger vedr. det stigende antal underretninger – 900.000 kr.

Familie og Ungdomscenteret: stigende kompleksitet og pres – 870.000 kr.

PPR: stigende efterspørgsel kræver yderligere 2 medarbejdere – 1.100.000 kr.

500.000 kr. årligt til styrkelse af de forebyggende teams på folkeskolerne + muligvis yderligere midler fra april 2019 og frem.
1,65 mio. til U-turn (misbrugsbehanling for unge) da deres driftmidler udløber ved årsskiftet – projektet skal forankres og fortsætte. 1,5 mio. årligt til bedre misbrugsbehandling (heraf 750.000 øremærket til U-turn).
700.000 kr. til Profectus (efterværnsprojekt) da midler udløber ved årsskiftet – projektet skal forankres og fortsætte. Der laves analyse af det specialiserede socialområde for at afsøge mulighederne for at etablere flere midlertidige og permanente botilbud.
800.000 kr. til Dit Akuttilbud, da midler udløber ved årsskiftet. Det skal fortsætte. 800.000 kr. årligt til Dit Aktuttilbud, så det kan forankres og udbredes yderligere.
5 mio. til flere pædagoger i indskoling og fritidstilbud. (Mindst) 6 mio. årligt fra april 2019 og frem til flere lærere, pædagoger, fritidsområdet og familieindsatser.
3 medarbejdere mere til Den Matrikelløse Klub (DMK), så de kan dække alle weekender. Ingen midler afsat – men indgår i forhandlingerne om de minimum 6 mio. i april 2019.
270.000 til gratis aftenklub til 4.-6- klasse Ingen midler afsat – men indgår i forhandlingerne om de minimum 6 mio. i april 2019.
2,3 mio. til fastholdelsesmentorer, så færre unge dropper ud af deres uddannelser. 750.000 kr. årligt til styrket uddannelsesvejledning.
700.000 kr. til bedre snedrydning/vinterservice, bla opprioritering af skoleveje. 600.000 kr. årligt til bedre snedrydning/vinterservice, fokus på skoleveje.
Fleksjob til alle der er visiteret til fleksjob. Der oprettes mindst 25 kommunale fleksjob og der arbejdes for at etablere mindst 25 private fleksjob.
Få gang i finansiering og etablering af ”Det Grønne Hus” i Madsbyparken 200.000 kr. bruges på at sætte gang i projekt ”Det Grønne Hus”