At frede Treldeskoven er rettidig omhu

Læserbrev af Rasmus Vestergaard Madsen, økologisk landmand, lokal folketingskandidat og folketingsmedlem for Enhedslisten og Marc Hast Knudsen, Skov- og Naturtekniker, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Fredericia.

Treldeskoven er et helt unikt habitat, som dels bør sikres så vores børn og børnebørn også kan opleve den artsrigdom og vildskab, som man finder her. Men også fordi Treldeskoven er et af de steder i Danmark med højest biodiversitet. Her finder vi bl.a. den fredede stor gøgeurt, som ellers kun vokser på Mølholm ved Vejle fjord og et enkelt sted på Lolland. Ligeledes er mellemflagspætten her observeret, selvom den ikke er set i Danmark siden 1959.

1526 dyr, planter og insekter står i dag på rødlisten over udrydningstruede arter i Danmark. Arter som er klemt af intensivt landbrug, monokulturel tømmerproduktion og menneskelig aktivitet. Den danske natur er altså allerede presset til langt over smertegrænsen, den er i høj grad fragmenteret i små områder og fylder sammenlagt kun 8% af det danske areal. Derfor skal der også lyde en stor tak til de mange familier som gennem generationer har passet og plejet Treldeskoven. Det er kun gennem deres arbejde, at det som et af få steder i Danmark er muligt at opleve et sted, hvor der har været skov i over 10.000 år. Men det giver også samtidig en helt særlig forpligtelse, fordi du her finder arter, som stort set ikke findes andre steder.

Og når treldeskovejere fælder gammel skov og i stedet planter juletræer, med alt hvad der medfølger af sprøjtegifte, som dræber både planter og insekter, må fællesskabet hive i bremsen, og sikke dette enestående naturområde. Vi har et fælles ansvar for at sikre skoven og dens biodiversitet for fremtiden. En fredning, hvor der samtidig laves en sti hele vejen fra Fredericia by til Trelde næs, gennem Hyby Fælled og Trelde skov, vil ikke kun sikre et helt unikt naturområde, men vil samtidig skabe øget tilgængelighed for Fredericias borgere. Danmark har ratificeret FN’s biodiversitetskonvention, som har til formål at sikre den biologiske mangfoldighed. Samtidig er vi forpligtet af EU’s habitatdirektiv til at bevare truede arter i den danske natur.

Det skal følges op af handling, for vi har lånt kloden af vores efterkommere. Lad os sammen sikre, at også fremtidige generationer kan opleve den samme artsrigdom og glæde, som den danske natur har.