Ø hiver miljøministeren i samråd om Lillebælts kollaps

Efter gentagende nødråb, senest fra 16 borgmestre i kommuner omkring Lillebælt, kalder Enhedslisten nu miljøministeren i samråd for at få svar på, hvad regeringen har tænkt sig at gøre, for at redde Lillebælt fra et marint kollaps. 

Borgmestrene oplever, at Lillebælts værdifulde økosystem er brudt sammen. De ser gentagende og udbredt iltsvind på grund af årtiers forurening fra landbrug og industri, systematisk fjernelse af sten og overfiskeri med ødelæggende bundtrawl. Dykkere beretter om, at bunden flere steder er død og lugter af svovl, mens fiskerne stort set kun fanger krabber. Borgmestrene frygter ikke kun et marint kollaps, men også konsekvenserne for de kystfiskere og turistbåde, som nu er truet på deres levebrød.

Enhedslistens miljøordfører Rasmus Vestergaard Madsen, udtaler:

– Jeg frygter, at vi til efteråret kommer at se en miljøkatastrofe udspille sig i Lillebælt, hvis vi ikke med det samme handler på den efterhånden lange række af nødråb fra borgmestrene omkring Lillebælt. Hvis kollapset sker, vil det tage mange år og koste store summer at genoprette Lillebælts marine økosystem.

– Det er decideret uansvarligt, at selvom vi de sidste par år har kunne se, hvordan Lillebælt bare har fået det værre og værre, så har man stort set intet gjort. Som den ansvarlige minister må Lea Wermelin nu svare på, hvad hun har tænkt sig at gøre, for at Lillebælt ikke kollapser helt til efteråret.

– Der er brug for en samlet ambitiøs plan, som kan få Lillebælt i balance igen. Vi skal, som borgmestrene også forslår, have sat en prop i udledningen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, have sat turbo på udplantningen af ålegræs og genetablering af stenrev og muslingebanker. Der findes desværre ikke noget quick-fix, som kan løse årtiers forurening af Lillebælt, men det haster virkelig med at komme i gang.

Samrådsspørgsmål:
Hvilke initiativer agter miljøministeren, på baggrund af henvendelsen fra 16 borgmestre d. 4/3-21 og rapport fra Aarhus Universitet om iltsvind, som viste en særlig forværring i det sydlige Lillebælt, at igangsætte for at afbøde en potentiel marin katastrofe i Lillebælt og opnåelse af god økologisk tilstand senest i 2027?

Rasmus Vestergaard deltager desuden på den åbne online møde om Lillebælts tilstand, som afholder torsdag d. 18. marts kl 19-21.

Mødet kan tilgås via dette link.

Læs mere her eller se begivenheden på facebook her.