Nu vælter korthuset – Enhedslisten holder ikke hånden over nogen!

Kommentar om “borgmester-sagen” fra byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.
Nederst er der svar på en række af de mest oplagte spørgsmål i forhold til sagen.

De seneste tre måneder har vi haft 700% flere møder i økonomiudvalget end planlagt. Og vi er ofte gået over tid. 4-500% over tid. Det har været omfattende – og desværre nødvendigt. Der er foregået helt uholdbare ting i kommunen, som har rystet og chokeret os alle.

Jeg forstår frustrationen over det langstrakte forløb og de utilfredsstillende svar. Men i dag kl. 11 blev advokatundersøgelsen og den interne afdækning offentliggjort. Det har vi ventet på og trængt til.

Jeg vil starte med at fastslå, at jeg ikke vil forsvare noget eller nogen der ikke kan forsvares. Vi kan som by og kommune ikke holde til at der igen er en borgmester-sag. Vores borgere har fortjent så meget bedre!

Enhedslisten kommer ikke til at holde hånden over nogen! Og vi har heller ikke gjort det i vores indstillinger på baggrund af disse sager, der nu er offentliggjort.

Enhedslisten er her for at værne om demokratiet, ikke personer der sætter sig selv over det. At den tidligere borgmester har følt behov for det, i en situation, hvor han – ud over at være borgmester – også har absolut flertal, er rystende og dybt bekymrende. Og det må ikke kunne ske.

Magten har været centraliseret om ganske få personer og rådhuset har været styret med frygt.

De personer der kunne have sagt fra, sagde ikke fra og gik ikke videre med deres viden, til os der skulle have den.

Der har været sprækker, som har vist mig en udemokratisk styring af kommunen og byrådet.

Eksempelvis da jeg i efteråret 2020 fik decideret skæld ud af den daværende borgmester – foran hele økonomiudvalget og kommunens ledelse – fordi jeg stillede for mange spørgsmål til budgettet.

Eller da jeg offentligt gjorde opmærksom på, at jeg frygtede at budgettet var pyntet og at sager var tilbageholdt for fagudvalg.

Eller da jeg undrede mig over, hvorfor flere af Enhedslistens vedtagne forslag ikke blev til virkelighed.

Og jeg undrede mig da også over hvorfor den daværende borgmester var så lodret imod en whistleblowerordning, da Enhedslisten stillede forslag om det i januar 2019, når nu Socialdemokratiet var begejstret for whistleblowerordninger i alle de andre kommuner, der havde lavet sådan en ordning.

Det er heller ikke nyt for mig at råbe op om usund kultur i lokalpolitik. Allerede få måneder efter jeg blev valgt i 2013, fortalte jeg i pressen om det kulturchok jeg fik, da jeg blev valgt ind.

Hver eneste gang jeg har stået frem med disse beretninger og bekymringer, har jeg oplevet kritik og modstand fra rigtig mange sider. Men det har aldrig afholdt mig fra at råbe op.

Allerede inden økonomiudvalget besluttede at bestille en advokatundersøgelse, meldte jeg ud, at Enhedslisten ikke ville udelukke at vi kunne ende med en politianmeldelse.

Nu har vi fået undersøgelserne. Og billedet er noget andet end det vi troede. Jeg havde faktisk ikke fantasi til at forestille mig, at vi ville få de konklusioner, som jeg sad og læste natten til torsdag.

Undersøgelserne bekræftede mine bange anelser – og mere til. Jeg føler mig holdt for nar, ført bag lyset, løjet for og frataget afgørende handlemuligheder i mit hverv som folkevalgt. Det er meget alvorligt!

Derfor har vi i går besluttet at sætte en masse i gang.

Det betyder, at vi eksempelvis overdrager sagen til politiet, sammen med alle undersøgelser og afdækninger – som vi også sender til Ankestyrelsen. Der kommer også en række ansættelsesmæssige konsekvenser.

At overdrage sagen til politiet, kan også komme til at betyde, at økonomiudvalget – og dermed også jeg – skal undersøges. Har økonomiudvalget reageret korrekt og hurtigt nok på rygter, som vi alle har kendt til i et eller andet omfang? Hvis svaret er nej, så står jeg gerne til ansvar for det. Det er vigtigere for mig at vi giver politiet mulighed for at efterforske sagen, end at beskytte mig selv og mine byrådskolleger.

Det her er et klasse-eksempel på hvorfor det er vigtigt at have åbenhed, gennemsigtighed og kontrol af magten. Dette må aldrig ske igen – heller ikke i andre kommuner.

Derfor har jeg kontaktet Enhedslistens kommunalordfører, Jette Gottlieb, for at drøfte hvad der kunne gøres lovmæssigt fra Christiansborg, for at forebygge, at magten ender hos en lille lukket kreds, som har mere interesse i at beskytte hinanden, end i at bremse magtarrogancen.

Nu skal magten fordeles ud på flere og der skal sikres, at Fredericia Kommune er en god arbejdsplads. Men først skal der ryddes op. Bedre end der tilsyneladende blev efter sidste borgmester-skandale. Og så dybt og grundlæggende, at vi ikke kun forhindrer at noget lignende kan ske, men så vi får skabt en HELT anden kultur på rådhuset!

Herunder følger svar på nogle af de spørgsmål sagen sandsynligvis medfører:

Q: Hvordan skal ’inhabilitet’ forstås?

A: Advokaterne siger at der kan være tale om konkret og generel inhabilitet og de skriver at der er situationer hvor kommunaldirektøren og borgmesteren har været konkret inhabile. Advokaterne siger at hvis der har været en nær relation, så kan de også være generelt inhabile, men det ved vi ikke. Det vi ved er, at der har været sager hvor kommunaldirektøren var inhabil, fx ift fremlæggelse af whistleblower-mailen. Bemærk at inhabiliteten IKKE afhænger af, om rygterne om en nær relation har noget på sig.

Q: Hvis der er tale om generel inhabilitet, kan der være mange politiske beslutninger, der er behandlet i den tid. Hvilken betydning får det for alle de beslutninger?

A: Det er umuligt at sige. Vi har ikke noget grundlag for at sige, at beslutningerne er forkerte eller er truffet på et forkert grundlag, selv hvis der har været tale om generel inhabilitet. Men det må vi forholde os til, hvis det bliver aktuelt.

Q: Hvorfor beder I ikke Ankestyrelsen eller Folketingets Ombudsmand om at se på sagen – i stedet for at inddrage politiet?

A: Ankestyrelsen og ombudsmanden kan se på, om kommunen som myndighed har gjort noget galt. Og det er ikke det, denne sag handler om. De muligheder, Ankestyrelsen har overfor enkeltpersoner, er ikke relevante i denne sag. I forhold til sagen om grundsalget har Ankestyrelsen bedt kommunen om en udtalelse. Vi sender advokatundersøgelsen til dem og står selvsagt til rådighed, hvis der er yderligere spørgsmål.

Q: Sender kommunen ALT til Ankestyrelsen?

A: Vi vil kontakte Ankestyrelsen og høre, om de ønsker at modtage den del af afrapporteringen fra advokaterne, som omhandler inhabilitet. Der er som sagt tale om fortroligt oplysninger, så vi sender det ikke ud af huset, med mindre Ankestyrelsen beder om at modtage den del.

Q: Hvilke konsekvenser får det her for kommunaldirektøren?

A: På baggrund af advokatundersøgelsen og de interne afdækninger har Økonomiudvalget besluttet at starte processen med henblik på at afbryde samarbejdet med Kommunaldirektøren. Herfra vil der derfor være tale om en personalesag, og vi kan ikke sige yderligere.

Q: Hvilke konsekvenser får det for løn og fratrædelsesgodtgørelse til kommunaldirektøren?

A: Da vi lige har startet processen kan jeg ikke sige noget om, hvilken betydning det vil få.

Q: Hvad gør i med de regninger som kommunen har betalt for hotelovernatning og kørsel?

A: Økonomiudvalget har bedt direktionen om at gå i dialog med den tidligere borgmester og kommunaldirektøren om regningerne og et evt. tilbagebetalingskrav. Det afventer vi derfor inden vi kan sige mere.

Q: Hvad sker der ift økonomichefen, som også er hjemsendt?

A: Det er besluttet at starte en personalesag i relation til Økonomi- og Personalechefen, og da der også her er tale om en personalesag kan jeg ikke sige mere.