Læserbrev: Afsløringer må ikke afhænge af tilfældigheder!

Læserbrev af Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem 

I Enhedslisten kæmper vi for bedre forhold for alle.

Vi kæmper for arbejdsklausuler, kædeansvar og sociale klausuler. I Fredericia er det lykkedes er sikre alle tre. På papiret, i hvert fald…

For Fredericia Kommune har indgået kontrakter med firmaer, som man (ud fra pressens dækning) har meget svært ved at forestiller sig lever op til alle krav, love og regler. Det gælder mange – fra Intervare A/S (som ejer nemlig.com) til private plejefirmaer.

Det er svært for et parti som Enhedslisten at tjekke hvad der foregår på et lager på Sjælland eller i Fru Hansens stue – så pressen, borgere og medarbejdere spiller en stor rolle i at få afsløret den slags.

Men pressen er ingen domstol eller myndighed og det kan ofte være svært at vurdere om firmaerne juridisk set lever op til de klausuler vi har i Fredericia Kommune. Eller blot helt almindelig lovgivning vedrørende arbejdsmiljø.

Cirka halvdelen af landets kommuner har aftaler med Intervare A/S – og mange af de samme kommuner har arbejdsklausuler. Kommunernes Landsforening ville være den oplagte organisation til at tage sig af en juridisk vurdering af om eksempelvis Intervare A/S lever op til loven og arbejdsklausulerne i kommunerne, men der er larmende tavshed. Den slags rører de ikke. De holder sig til at lockoute lærere og lave sløje forhandlingsresultater med skiftende regeringer…

Så det er op til de enkelte kommuner – og i praksis de få partier, som vil bekæmpe denne type ræs mod bunden.

Det er en urimelig svær opgave i praksis. Det ved denne type firmaer selvfølgelig godt. Mon nogle af dem også kunne finde på at udnytte det?

I Enhedslisten kæmper vi for, at medarbejdere i kommunen har reel mulighed for at gøre opmærksom på ting der ikke stemmer. Det er ikke kun overholdelse af klausuler – men også overholdelse af alle mulige andre regler i kommunen – for ikke at nævne styrelsesloven og anden lovgivning.

Det er både internt, som når man har brug for at gå videre med en habilitetsbekymring eller fortælle om et dårligt arbejdsmiljø, men også eksternt. Eksempelvis hvis man opdager, at en underentreprenør bruger sprøjtegift på kommunal jord, til trods for, at Fredericia Kommune har en pesticidhandleplan der netop forhindrer brugen af pesticider på kommunal jord.

Nogle står frem – andre gør ikke. Så længe vi ikke har en whistleblowerordning, er den mest oplagte mulighed for mange, at stå frem som anonym kilde i pressen. Det er ikke rimeligt over for nogen af parterne.

Ofte er det tilfældigheder der betyder, at oplysninger kommer frem.

Hvem mon opdagede, at en underentreprenør havde brugt sprøjtegift på jordvolden rundt om den nyanlagte kommunale genbrugsplads? En genbrugsplads hvor vi politikere har gjort meget ud af at vægte bæredygtighed – eksempelvis ved at bygge en stor del af bygningen af genbrugsmaterialer.

Det blev opdaget tilfældigt af to medlemmer af Enhedslisten, som kom forbi og undrede sig over udseendet på jordvolden og sendte en mail til kommunen med spørgsmål. Nu har forvaltningen bekræftet at der er brugt gift.

Det er ikke godt nok, at den slags afsløringer afhænger af tilfældigheder.

Det er utrygt som lokalpolitiker, at det skal være op til os, at afsløre overtrædelser. For hvad med alt det vi ikke opdager? Alt det der skjules for os?

Vi skal have en stærk kommune, hvor vi er sammen om at sikre, at alle har de rettigheder, gode arbejdsforhold og den sikkerhed, som vi har ret til. At regler og love overholdes, er tydeligvis ikke en selvfølge! Der er stadig meget at kæmpe for!