Læserbrev: Alle skal med i et fællesskab

Læserbrev af Maria Sloth, byrådskandidat og bestyrelsesmedlem

Coronakrisen har vist hvor vigtigt fællesskab er for langt de fleste mennesker. Nedlukning af kulturelle tilbud og skole eller arbejde foran en skærm i hjemmet har skabt både mistrivsel og begrebet corona-ensomhed.

Der ligger et stort og vigtigt arbejde i at prioritere fællesskab både i år og fremover.
Skolerne skal udover det faglige også (fortsat) prioritere at det sociale kører godt i klasserne. Og der skal være et væld af blandede tilbud i fritiden for både børn og voksne.
Kommunen skal ikke igangsætte det hele, men sikre ordentlige rammer og udbrede kendskabet til diverse tilbud.
Fx skal der være medborgerhuse hvor de lokale mener, det giver mening og kommunen skal starte forsøg med borgerbudgetter, så et lokalsamfund kan samles om det, der giver mening i netop deres område.
Samlingssteder er vigtige for at fællesskab kan vokse sig stærkt på tværs af alder, køn, fag og livssituation.
Vi skal bekæmpe ensomhed og isolation i Fredericia. Fællesskab fungerer og kommunen har et stort ansvar for at holde fokus herpå.