Enhedslistens visioner for Fredericia

Flere partier i Fredericia kommune har startet den kommunale valgkamp op.
Partiernes spidskandidater er fremme i pressen med indlæg omkring forskellige visioner for byen. Der ud over er der en kritik af den siddende borgmester, som efter fleres mening ikke har lavet en vision for Fredericia by.
Vi er i Enhedslisten ikke uden vision for Fredericia by, men for os er valgkampen ikke startet op endnu.
Vi mener der er flere ting der kræver alle partiers fokus, frem for at starte en valgkamp op. Budgetforhandlingerne og de efterfølgende udmeldinger fra flere partier, har været med til at give et billede af, at der virkeligt er områder som kræver alt vores fokus lige nu og ikke først om et år.
Når det er sagt, så vil vi, fra Enhedslistens side, starte processen omkring sammensætningen af en vision (eller som vi kalder det; et valggrundlag) for år 2022-2025 op på det næste baggrundsgruppemøde den 16. november – når der er præcist ét år til næste kommunalvalg.
For os er det vigtigt, at vores medlemmer bliver inddraget og at vores kommende kandidater til valget, får mulighed for at komme med deres tanker til parties vision – det grundlag vi går til valg på.
Vi kan kun opfordre alle kommunens partier til at vente med at starte valgkampen op, men i stedet holde fokus på de mange opgaver der er for vores by.
Det er jo ikke uden grund, at flere af byens forvaltninger er kommet under lup. Dette kan en valgkamp og mudderkastning ikke være med til at synliggøre – tvært imod.
Er man interesseret i at læse den vision Enhedslisten Fredericia arbejde ud fra i denne valgperiode, kan den læses her.