Enhedslisten vil have whistleblowerordning i Fredericia

Enhedslisten er ikke de første der har nævnt behovet for en whistleblowerordning, men nu er Enhedslisten klar med et forslag, som vi har bedt om bliver behandlet på byrådsmødet d. 4. marts 2019.

Forslaget udvider borgervejlederfunktionen, således at borgervejlederen fremover også skal tage imod eventuelle henvendelser fra whistleblowere i kommunen. Enhedslistens indtryk er, at der er stor tillid til borgervejlederen og finder det naturligt, at udvide hans funktion med denne ordning. Det er da også den samme model som tre af de fem andre kommuner, som også har en whistleblowerordning, har valgt (København, Roskilde, Slagelse).

”Det er ikke en ”sladder-funktion” vi ønsker oprettet, men et værn imod lovbrud. Vi har desværre eksempler på, at der kan være situationer, hvor der sker lovbrud i det offentlige. Det kan ske i alle kommuner. Også i Fredericia. Det kan være rigtig svært at finde ud af hvordan man skal håndtere det som ansat, hvor man kan ende som en lus mellem to negle. Vi vil gerne sikre vores medarbejdere en mulighed for anonymt og trygt at kunne gå videre med deres bekymringer, hvis behovet skulle opstå”, fortæller Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

Følgende har Enhedslisten indsendt til borgmesteren og kommunaldirektøren:

Forslag

”Enhedslisten foreslår, at borgervejlederfunktionen udvides, så den fremover også skal fungere som en whistleblowerordning for kommunens ansatte.

Byrådet pålægger økonomiudvalget at udarbejde de konkrete retningslinjer og rammer.”

Formål

Formålet er at etablere en mulighed for ansatte, til at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, ulovligheder eller fejl ved det kommunale system, uden at være bange for at komme i unåde ved sine overordnede eller kolleger.

De ansatte skal have mulighed for at være anonyme, hvis de ønsker det.

Begrundelse

Det vil give en hensigtsmæssig viden om forholdene i den kommunale organisation og dens institutioner, så der kan træffes bedre beslutninger, og det vil være befordrende for arbejdsmiljøet i hele organisationen, at der findes en ventil, som det er muligt at bruge, hvis de officielle samarbejdskanaler svigter.

En sådan ventil kan også forebygge, at fejl og misforståelser udvikler sig til ulovligheder. Det kan også sikre at usund kultur bringes til ophør. Det er således ikke ment som en ordning, hvor man kan lufte sine frustrationer eller utilfredshed med eksempelvis en kollega. Borgervejlederen kan evt. lave den sondring, hvis der skulle komme henvendelser, som falder ind under dette.

Enhedslisten foreslår, at det er borgervejleder-funktionen, der fremover også skal fungere som whistleblowerordning, da vi ikke forventer nok sager om året til, at der kan oprettes en stilling alene til varetagelse af henvendelser fra ”whistleblowers”. Forventningen er ganske få sager om året og derfor vil funktionen kunne tilpasses borgervejlederens øvrige opgaver.

Borgervejlederen er allerede nu en uvildig person, som både borgere og ansatte har respekt for og tillid til. Samtidig refererer borgervejlederen allerede nu direkte til byrådet. Det er væsentligt, at en whistleblowerordning på samme måde er uafhængig af kommunen, men refererer til politikerne, da en orientering om en uhensigtsmæssighed eller fejl i princippet ellers kan omhandle den afdeling der skal varetage henvendelsen.