Godt seniorliv til alle

Læserbrev af Kirsten Cordtz, bestyrelsesmedlem og folketingskandidat for Enhedslisten Fredericia

For nyligt havde den socialdemokratiske folketingskandidat Jens Jonathan Steen nogle overvejelser omkring Socialdemokraternes nye forslag til en differentieret tilbagetrækning. Det er dejligt at se, at S anerkender det problem, vi i Enhedslisten satte fokus på, da vi for to år siden foreslog vores bud på et “Godt seniorliv til alle”. Nemlig at hver femte 3Fer forlader arbejdsmarkedet før deres 60 års fødselsdag som følge af nedslidning. Den samme grupper mennesker lever desværre heller ikke så lang tid som andre grupper.

Socialdemokratiets nye forslag løser dog desværre ikke noget for de nedslidte. Et af kravene er nemlig, at man til hver tid kun kan gå tidligere på pension 3 år før den til hver tid gældende pensionsalder. Og lige her vil Socialdemokratiet ikke ændre noget. Derfor ender de næste håndværkere, som skal på pension som 75 årig, med at arbejde til de er 72. Det ændrer intet og vil stadig give mere end 50 år på arbejdsmarkedet for en stor del mennesker.

Udspillet er delt op i punkter, og hvis man forholder sig til de første 4, virker de noget ukonkrete:

Det skal gavne de nedslidte.

Det skal gælde efter et langt arbejdsliv.

Der skal være tale om en egentlig rettighed.

Mænd og kvinder skal have reel lige adgang.

Punkt 5, som handler om at man skal visiteres til en tidlig pension, finder jeg bekymrende.

I vores nuværende beskæftigelsespolitik er det stort set umuligt for syge og nedslidte at blive visiteret til førtidspension, og et sådant forløb varer som regel årevis. Ofte ignoreres læger og specialisters udtalelser helt. Der skal derfor en hel anden tilgang til, hvis det skal lykkedes at visitere dem med behovet for tidlig tilbagetrækning.

Punkt 7 giver til gengæld Socialdemokratiet muligheden for at smutte ud af bagdøren.

Pengene skal passe, lyder det. Det er en forståelig tilgang, men hvis man mener noget med et udspil, så burde man gøre, hvad der er nødvendigt, for at det virker.

I Enhedslisten ønsker vi at ændre samfundet markant, så vi ikke slides halvt ihjel. Vi har foreslået 30 timers arbejdsuge, og det tidligere nævnte udspil skulle sikre, at folk efter 40 år på arbejdsmarkedet, får muligheden for at trække sig tilbage.

Hvis vi vil dette uvæsen til livs for alvor, bliver vi nødt til at ændre nogle markante ting ved vores samfund. Jeg er glad for, at S anerkender, at der skal ændres noget, og håber meget på, at de ser deres udspil som et oplæg til forhandling, og ikke som om man har fundet den endegyldige sandhed.

 

Enhedslistens udspil “Godt Seniorliv Til Alle” kan læses her.