Enhedslisten er med i budgetforlig

Enhedslisten Fredericia er med i budgetforliget. Efter først individuelle drøftelser Enhedslistens forhandlere og borgmesteren imellem, og senere fælles forhandlinger, er det nu lykkedes at finde fælles fodslag. Budgettet indeholder en række forbedringer og investeringer på mange forskellige områder, der er vigtige for Enhedslisten. Derfor er Enhedslisten med.
”Vi er meget stolte over det store aftryk, Enhedslisten har sat på næste års budget. Det er et budget, som har fokus på den nære velfærd og vi har fået flere spændende løsninger skrevet ind i budgetteksten” udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.
Borgmesteren havde fra begyndelsen fokus på velfærd i sit budgetforslag, og Enhedslisten videreførte dette til at sikre en bred vifte af velfærdstilbud til Fredericias indbyggere.
”Det har været en god og konstruktiv proces, hvor Cecilie, borgmesteren og jeg har lyttet til hinandens idéer og forslag. Til sidst endte det ud med et budget, vi som rødt parti kan være tilfredse med”, siger Cecilies medforhandler Kirsten Cordtz.
Der er en del, vi i Enhedslisten kan tage stort ansvar for kom med i det endelige budget:
Anlæg:
10 mio. kr. til renovering i daginstitutioner og på skoler med fokus på toiletter
4 mio. kr. til at renovere Kirstinebjergskolens svømmehal på Indre Ringvej, som ellers skulle lukkes.
Cykelsti på Kolding Landevej – finansieres først endeligt senere
250.000 kr. til forebyggelse af indlæggelser af ældre, bla. Lungebetændelse (dysfagikost)
1 mio. kr. til sikre skoleveje (bla. fokus på skolevej i Skærbæk)
200.000 kr. til at lave projektbeskrivelse, fundraising mv. til Det Grønne Hus
3 mio. kr. til etablering af nye rammer for de aktiviteter, som lige nu foregår i De Orange Haller
Faciliteter til en festivalplads

Drift:
1 mio. kr. til ansættelser på skolerne (ud over de 10 borgmesteren havde foreslået)
2 mio. kr. til minimumsnormering i daginstitutionerne (ud over de 2 mio. borgmesteren havde foreslået), så vi levet op til BUPLs anbefalinger – gennemsnitligt
2 mio. kr. til bedre normering på bostederne Ullerupdalvej og Kobbelgaarden
Fokus på at inkludere børn med eks. autisme
Pædagogisk måltid genindføres på alle plejecentre
Permanent forhøjet legepladspulje med 500.000 kr. til nu 1.300.000 kr.
400.000 kr. til sund-vægt-tilbud til børn og unge på Sundhedshuset (bla med inspiration fra Holbækmodellen)
900.000 kr. til drop-in-tilbud til børn/forældre på Sundhedshuset (ammerådgivning mm) og finansiering af projekt ”Sund Start”
500.000 kr. til finansiering af projekt øget trivsel for plejeanbragte børn
300.000 kr. til finansiering af socialpædagogisk fritidstilbud
Der ud over var vores andre ønsker med til at bane vejen for indsatser til hjemløse, udsatte, misbrugere, ensomme, socialøkonomiske virksomheder og meget andet.
I Enhedslisten er vi glade for at kunne trække Fredericia i en mere social retning, og vi sætter stort pris på, at resten af byrådet var enige. Vi glæder os til at se forbedringerne på budgettet realiseret efter årsskiftet, så Fredericia for alvor bliver en by, man kan være stolt og tryg ved at bo i.
”Dette er det sidste budget i den første byrådsperiode nogensinde for Enhedslisten i Fredericia. Derfor kan vi ikke lade være med at træde et skridt tilbage, og se med stolthed på den forskel vi har været med til at gøre for Fredericia. Sidste periodes gentagne nedskæringer er vendt til investeringer i velfærd, sundhed og forebyggelse. Det kan man jo kun være stolt over at have været med til”, slutter Cecilie.