Prioriter børnenes fritid

Offentliggjort i Fredericia Dagblad d. 30. august

I fredags fremlagde borgmester Jacob Bjerregaard sit forslag til Fredericias budget. Det var et budget med investeringer i den velfærd, som kommer os alle sammen til gode. Der var vi i Enhedslisten meget tilfredse med at se. Der er dog stadig steder, hvor vi mener, at der er behov for flere investeringer. Et eksempel herpå er SFOerne og fritidsklubberne. Det er institutioner som giver en fantastisk mulighed for børn og unges tillæring af socialisering og en god legekultur, men det er også institutioner, som i høj grad lider under skolereformens længere skoledage.
Konkret foreslår vi, at der øremærkes en pulje penge til disse institutioner, så de kan komme nærmere det niveau, de lå på, før skolereformen. Fredericia har haft en fantastisk klub-kultur, og den skal vi gerne genskabe igen. Et andet konkret forslag er, at gøre det gratis at gå i aftenklub fra 4-6. klasse. Vi finder det mærkværdigt, at det er gratis i ungemiljøerne for 7.-9. klasse, men ikke for vores børn, der går i 4.-6. klasse. Sønder- og Korskærparkens gratis væresteder for børnene i området gør en kæmpe indsats, men med et gratis aftentilbud i klubberne, ville man kunne arbejde sammen på en hel anden og mere dynamisk måde. Det symbolske beløb man betaler for at gå i aftenklubben nu, gør en lille forskel for kommunens budgetter, men er en hæmsko for at en stor gruppe børn, får adgang til de pædagogiske fællesskaber, der eksisterer i aftenklubberne. Borgmesteren slår i sit forslag fast, at han ønsker børnene ind i gode fællesskaber. Det kan han give dem på denne måde. I Enhedslisten ser vi frem til at forhandle om gode løsninger for børnene, og vi noterer os at både SF og Venstre også vil kæmpe for fritidsområdet.

Af Andreas Bjerring Tobiassen, Skovvej 141, 7000 Fredericia, Kasserer i Enhedslisten Fredericia og byrådskandidat