Den holdning klæder ikke SF

I et læserbrev dagen før byrådets behandling af en undersøgelse af Fredericias jobcenter, har SFs næstformand i Fredericia, Connie Maybrith Jørgensen samt tidligere byrådsmedlem Marianne Thomsen gjort det tydeligt, at de finder undersøgelsen det rene spild af penge. Selvom Marianne Thomsen som formand for arbejdsmarkeds – og integrationsudvalget i maj 2017 selv anbefalede en lignende undersøgelse. Først undrede det mig, at man på den måde går imod at forsøge at forbedre jobcenteret. Men faktisk stemmer det helt overens med, hvordan Marianne tidligere har ageret i lignende sager.

Da Steen Wrist Ørts (S) berettiget stillede spørgsmålstegn ved jobcenterets brug af virksomhedspraktikker, blev han af Marianne bedt om at se fremad i stedet for at skære alle virksomheder over en kam. Der var med andre ord intet at komme efter. Efterfølgende viste det sig så, at han havde haft ret, og jobcenteret ændrede praksis.
Da vi i Enhedslisten fik et forslag vedtaget, som skulle hjælpe de mange, som fik problemer på grund af 225-timersreglen og den kortere dagpengeperiode, var beskeden fra Marianne, at det gjorde man allerede. Igen var nye tiltag altså helt unødvendige.
Nu, hvor vores forslag om en undersøgelse af jobcenteret skal behandles, er det også helt unødvendigt. De to SFere foreslår i stedet, at vi bare kan bruge Københavns kommunes undersøgelse af deres jobcenter. De er åbenbart helt sammenlignelige ifølge SF. Fælles for alle tre eksempler er, at hver gang, man har forsøgt at røre ved Mariannes område, har der været modstand fra hendes side. Det forekommer mig magtfuldkommen, og det klæder ikke SF. Den reelle grund til den konkrete modstand imod en undersøgelse, synes dog ret tydelig. Marianne har haft det overordnede politiske ansvar for et jobcenter, der desværre har haft mange dårlige sager. Nu er man bange for, at pilen peger tilbage på hende. Med rette! Nogle bliver politikere for at hjælpe mennesker – andre bliver det for at hjælpe sig selv, og desværre virker det til at Marianne tilhører den sidste kategori. Mennesker bør altid komme før systemet!

Andreas Tobiassen
Marsvænget 24
7000 Fredericia
Kasserer i Enhedslisten Fredericia