Generalforsamling i Enhedslisten Fredericia

Der er kommet ny bestyrelse i Enhedslisten Fredericia søndag aften, da der blev holdt en meget forsinket generalforsamling på Sundhedshuset i Fredericia.

Grundet covid-19 blev den planlagte generalforsamling i marts skubbet.

”Vi havde som mål at få holdt generalforsamling inden sommerferien”, fortæller kontaktperson Kirsten Cordtz. ”Så vi nåede det lige. Men vi ville ingen risiko tage. Sundheden og sikkerheden var vigtigst og vi har da også sikret, at der var god afstand, håndsprit og så videre”.

Sidste år stiftede Enhedslisten Fredericia Den Røde Ø-Pris, som uddeles hvert år af generalforsamlingen. Prisen går til de mennesker, projekter eller bevægelser, der bidrager til at styrke fællesskabet og kampen for en bedre verden – gerne med et lokalt udgangspunkt.

Enhedslisten Fredericia holder indtil videre kortene tæt til kroppen om hvem der modtager årets pris (dog har medlemmerne fået en orientering på mail). Enhedslisten Fredericia håber på at kunne overrække prisen officielt inden for kort tid og vil i den forbindelse offentliggøre årets modtager.

Mens bestyrelsens beretning ikke kastede meget debat af sig, gav byrådsmedlemmets beretning anledning til en længere debat. Her blev der især fokuseret på minimumsnormeringer, retssikkerhed, krydstogtskibe, Fredericia Teaters konkurs og dumping af havneslam i Trelde Næs.

”Det er jo fantastisk at vores medlemmer er så engagerede omkring det lokalpolitiske. Det giver mig en rigtig god platform, når jeg skal repræsentere partiet! Eksempelvis kunne jeg jo tage generalforsamlingens holdninger og bekymringer med til byrådsmødet mandag aften, da vi debatterede Fredericia Teater – og igen da jeg udtalte mig til pressen. Det er rigtig rart af have hele sit parti med sig i den slags sager”, siger byrådsmedlemmet Cecilie Roed Schultz.

Til sidst blev der valgt en ny bestyrelse. Der var en del gengangere, men også et enkelt ret nyt ansigt, nemlig Jan Filbært.

”Jeg er rigtig glad for, at flere pegede på mig og opfordrede mig til at stille op til bestyrelsen. Jeg fik også lov til at holde partiets 1. maj tale tidligere i år og det er rigtig rart at være med i et parti, hvor der er plads til at også forholdsvis nye medlemmer kan få lov til den slags og få tillidsposter. Jeg har en masse erfaringer med mig – blandt andet som tillidsperson – og jeg glæder mig til at komme endnu tættere på det politiske arbejde her i afdelingen”, fortæller Jan Filbært.

Den nyvalgte bestyrelse består af (fra venstre mod højre):

Foto: Marianne Pacarada

Cecilie Roed Schultz, Henning Hartmeyer (suppleant), Marc Hast Knudsen, Andreas Tobiassen, Gert Altofte (suppleant), Kirsten Cordtz og Jan Filbært.

Posterne fordeleles på førstkomne bestyrelsesmøde.