Demokratisk underskud – nej tak!

De seneste dage har man i Fredericia Dagblad kunne læse om en sag, der giver anledning til bekymring på flere forskellige niveauer. Sagen handler om, hvorvidt Fredericia skulle ansøge om værtsskabet til et stort triatlonstævne på trods af behovet for nogle store kommunale udgifter.

I Enhedslisten har vi svært ved at vurdere, hvorvidt vi burde have støttet arrangementet kommunalt. Selvfølgelig er det en fremragende mulighed for byen, samt en mulighed for at støtte andet sport end håndbold og fodbold, som i forvejen får meget. Omvendt er det også penge ud af et budget, som i forvejen presses meget på grund af serviceloftet, hvorfor byrådet netop har fastfrosset tillægsbevillinger i 2018.

I dagbladet kan man læse om et forløb, som er meget kritisabelt. Fredericia Triatlon Team har holdt møder med formandsskabet i kultur- og idrætsudvalget, som helt har undladt at inddrage de andre partier og løsgængere i overvejelserne. Der har været rigeligt med tid til at orientere Dansk Folkeparti, løsgængeren Karsten Byrgesen og Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz, men det har man undladt. Og det er simpelthen ikke i orden! Når Venstre og Socialdemokratiet vil agere som et organ, der er hævet over byrådets andre partier og arbejdsgange, udhuler de den demokratiske proces og skaber et demokratisk underskud. Samtidig kan man frygte for det kommende samarbejde, nu hvor Socialdemokratiet fik det absolutte flertal ved valget i 2017, og vælger at forvalte det på denne måde.

Vi er meget fortørnede over at læse i pressen, hvordan S og V har ført forhandlinger om yderligere tillægsbevillinger uden vores viden på trods af byrådets beslutning om netop ikke at give flere bevillinger i 2018. Det burde være diskuteret enten på et byrådsmøde eller i økonomiudvalget.

Vi håber ikke, at skulle læse om flere udemokratiske beslutninger i medierne fremadrettet, og ser frem til at både V og S agerer væsentligt mere inddragende og demokratiske i den resterende byrådsperiode.