Enhedslisten vil fokusere på børnene i de kommende budgetforhandlinger

Enhedslisten Fredericia har nu vedtaget dokument for budget-forhandlingerne og løfter sløret for et af de områder, som vi vil prioritere i budgetforhandlingerne: Børnene.

Enhedslisten vil blandt andet kæmpe for:

  • at der kommer flere pædagoger i indskolingen og videre i SFO, så alle børn har en kendt pædagog, som kan følge dem hele dagen.
  • at der er mulighed for at lave en to-voksen ordning, hvor pædagogen og læreren er i klassen samtidig, og har mulighed for at benytte de forskellige kompetencer bedst muligt.
  • at fritidspædagogikken i Fredericia bliver tilgodeset og løftet, så Fredericia kan komme tilbage til dengang, hvor fritidsklubberne for alvor blomstrede.
  • at aftenklubberne for 4-6. klasse bliver gratis, så alle børn har mulighed for at kommer i aftenklub uanset forældrenes økonomi eller overskud.
  • at der findes en holdbar løsning i forhold til gælden på børne- og skoleområdet.

Flere detaljer og forslag vil blive offentliggjort senere på måneden.

I Enhedslisten ønsker vi respekt for både lærernes og pædagogernes kompetencer og kerneopgaver. En måde, hvorpå man kunne gøre det, var eksempelvis en to-voksen ordning, hvor både læreren og pædagogen var i klassen samtidig. På den måde kunne man arbejde konkret og systematisk med at udvikle klassens fællesskab oggruppedynamik, imens undervisningen samtidig blev gjort mere effektiv.

Så sent som i sidste uge havde vi møde med BUPL, for at få kvalificeret sparring omkring vores idéer, og de siger helt tydeligt, at pædagogerne i skolen, skal have deres faglighed med sig. De skal ikke dække ind for læreren.

Pædagogerne i skolen kan være med til at modvirke mobning, social angst, præstationsangst og en masse andre usunde symptomer på vores målbaserede samfund. Samtidig er fritidspædagogerne med til at sikre, at vores børn har kvalificerede tilbud udenfor skoletiden. Det skaber bedre mennesker og er uden tvivl med til at give mange børn bedre forudsætninger for at lykkedes i fremtiden. Det skal vi anerkende – og vi skal sætte handling bag ordene.

Når vi investerer i børnene, investerer vi i fremtiden.

Følg med her på siden og på facebook, hvor vi over de næste uger vil fremlægge flere områder vi vil prioritere i de kommende budgetforhandlinger.

Se også flere af vores “børne-venlige” forslag i Fredericia AVISENs dækning her.