Besøg i Korskærparken og Sønderparken

Tirsdag d. 13. marts begynder forhandlingerne om regeringens ghetto-udspil. Derfor havde Enhedslisten Fredericia mandag d 12. marts inviteret Enhedslistens boligpolitiske ordfører Søren Egge Rasmussen (MF) på besøg i Korskærparken og Sønderparken – to områder, hvor beboerne vil komme til at opleve alvorlige sanktioner, hvis regeringens oplæg bliver vedtaget.

Korskærparken er i regeringens udspil blevet kategoriseret som en ”hård ghetto” og Sønderparken som et ”udsat område”.

I 2015 røg Sønderparken ellers af ghetto-listen og også Korskærparken er i en fantastisk udvikling. Trygheden stiger. Kriminaliteten falder. Faktisk er udviklingen så god, at området kun er på listen i 2017, fordi regeringen har brugt gamle tal. Havde de brugt de nyeste tal, så var området ikke i den kategori mere.

Anni Lindum er leder i Den Boligsociale Helhedsplan i Fredericia og hun viste de to politikere rundt i områderne og fortalte om alle de initiativer der er taget. Der er postet flere milliarder (primært fra Landsbyggefonden) i at vende udviklingen i områderne. Og det er lykkedes. Pengene er især brugt på indvendig og udvendig renovering, samt nye anlæg omkring boligerne, men også på eksempelvis en række tiltag, som støtter fællesskabet beboerne imellem.

Det lille følge stødte på beboerne rundt på stierne, legepladserne, cafeerne og de øvrige fælles arealer. Mange hilste på og tog gerne en snak om området og hvad de mente om udviklingen, samt ikke mindst regeringens udspil og tanker om deres boligområde.

”Jeg fik talt med rigtig mange beboere på turen rundt i områderne. De var alle sammen meget glade og stolte over at bo netop dér”, fortæller folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen. ”Det vil være en katastrofe for så gode og velfungerende områder som dem i Fredericia, hvis udspillet vedtages”, fortsætter han.

Udspillet fra regeringen har medført stor debat og utryghed. Blandt andet boligministerens udmelding om, at borgere i yderste konsekvens skulle tvangsflyttes fra kommunerne, da ikke alle kommuner kan stille tilstrækkeligt antal genhusnings-lejligheder til rådighed, til de borgere som regeringen peger på skal opsiges fra deres lejemål. I Fredericia mener Ole Birk Olesen, at 541 borgere i Fredericia skal genhuses – og i yderste konsekvens tvangsflyttes til andre kommuner.

En anden meget konkret problemstilling er områdernes daginstitutioner. Regeringen lægger op til, at max 30% af børnene i disse institutioner må bo i de nævnte områder – men kommunen må ikke supplere op med børn der bor uden for områderne. Det sætter institutionerne og kommunen skakmat. Beboerne må heller ikke holde deres børn hjemme – de skal i daginstitution mindst 30 timer om ugen.

”Det kommunale selvstyre og beboernes frihed er sat ud af spil på rigtig mange områder. Det er dybt bekymrede”, udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

Flere elementer i udspillet rammer ikke kun borgerne i de to områder. Eksempelvis er der lagt op til, at alle børnefamilier kan straffes økonomisk, hvis børnene udebliver fra undervisning i skolen. Undersøgelser viser, at børn der bliver væk fra skole ofte har angst, skolevægring eller andre mere komplekse udfordringer, som ikke nødvendigvis kan kategoriseres under det regeringen kalder ”gyldig grund”.

Finansieringen af regeringens udspil vil også betyde, at helt almindelige boligområder over hele Danmark vil få udskudt nødvendige renoveringer på ubestemt tid.

Regeringen afsætter nemlig ikke 12 mia. – de tager dem fra de penge, som lejerne har sparet op i Landsbyggefonden.

I Fredericia er disse afdelingers renoveringsprojekter derfor udskudt på ubestemt tid, hvis forslaget vedtages: Boli.nu afdeling 2 på Indre Ringvej, Boligkontorets afdeling 403 på Rahbeksvej/Holbergsvej og 404 på Christiansberg, samt Boligselskabet BSB Erritsø afdeling 85/01.

Selv Kommunernes Landsforening har taget afstand fra udspillet og udtalt, at de anser forslaget for at være et brud med et helt grundlæggende princip i det danske demokrati med lokalt selvstyre.

Enhedslisten Fredericia håber, at Søren Egge Rasmussen nu er endnu bedre klædt på til de kommende forhandlinger.