Skovejere og enhedslistemedlemmer diskuterede fredning

Mandag aften inviterede Enhedslisten Fredericia alle interesserede til åbent møde om miljø og natur. Oplægsholderen var Søren Egge Rasmussen, som blandt andet er energi- og fiskeriordfører for Enhedslisten i Folketinget.

Lokalafdelingen havde valgt, at der skulle fokuseres på to emner, som fylder lokalt: Fredningen af Trelde Skov og kvælstof i havet – særligt efter branden på havnen.

15 folk mødte op til kaffe og kage i lokalerne på IP Schmidt. Iblandt de fremmødte var også en gruppe skovejere fra Trelde.

Byrådsmedlemmet Cecilie Roed Schultz præsenterede aftenens program og bød Søren Egge Rasmussen velkommen. Herefter fortalte Søren kort om sin baggrund, blandt andet som økologisk landmand og barndommen i skoven med en skovfoged som far.

Efter et oplæg om skove, biodiversitet og fredninger blev der plads til en god debat. I starten syntes linjerne kridtet lidt op – måske på grund af forventninger om stor uenighed. Det viste sig dog hurtigt – og gennem konstruktiv debat, lyttende øre og åbne sind – at de fremmødte ikke var så langt fra hinanden i virkeligheden.

Således opløftede og lettede blev det tid til pause. Her rykkede de fremmødte sammen på kryds og tværs og samtalerne fortsatte. Efter et par tilløb blev der skåret igennem; den sidste del af aftenens program skulle også nås.

Søren fortalte om havbrug, trawl og andet der truer havmiljøet. Både lokalt og nationalt. Konsekvenserne af branden på havnen og det store udslip af kvælstof blev også debatteret.

Aftenen sluttede af med en lovning om en opfølgning på konkrete forespørgsler og en dejlig fornemmelse i kroppen af, at uenigheder sjældent er så store, at man ikke kan snakke sig frem til fælles forståelse. Enhedslisten ser derfor nu endnu mere frem til de kommende drøftelser om fredningssagen.

Enhedslisten Fredericia vil gerne sige tak til de fremmødte – og en særlig tak til de fremmødte skovejere, som hjalp med at gøre aftenen særligt interessant og lærerig for os alle.