Læserbrev: Bedre vejledning til familier med handicap

Læserbrev af Jan Filbært, kandidat til kv21 og næstformand i handicaprådet

Efter at have arbejdet med familier til børn og voksne med handicaps professionelt og som næstformand i Handicaprådet, ved jeg, hvor hårdt det er for de involverede familier. Ud over den udfordring, som et handicap kan være for hele familien, så oplever mange familier desværre også, at skulle kæmpe med et system, som paradoksalt nok på den ene side skal sikre familien den passende støtte, men samtidig på den anden side har en økonomisk vinding ved at give så lidt støtte som muligt. Det er en frygtelig situation at befinde sig i og bevægelsen #enmillionstemmer især, har synliggjort netop, hvor hårdt og altødelæggende, det kan være for familier. I Enhedslisten ønsker vi at hjælpe disse familier. Vi skal have retssikkerheden og mennesket i centrum og det kommunale system skal ses som en allieret og ikke som en modstander.

Vi har allerede en borgervejleder, som hjælper mangt og mange med at gennemskue regler og systemer. Inspireret af denne stilling, ser vi stor værdi i en rådgivende stilling, som står til rådighed for familierne med vejledning og støtte i alt, hvad de har lovmæssigt ret til. Personen skal have indsigt i de kommunale tilbud og være den indgang, som familierne kan gøre brug af, når de har spørgsmål og tvivl om handlemuligheder og rettigheder. Vi er overbeviste om, at det vil være en stor hjælp for familierne, når man skal navigere i et komplekst og ofte uoverskueligt kommunalt system. På den måde kan familierne få klare svar på alt lige fra muligheder for søskendegrupper til hjælp til at klage over en kommunal afgørelse.

I Enhedslisten er vi glade for at have gået forrest i ændringen af skolernes økonomimodel. Vi forventer, at det nu bliver nemmere for børn at blive viseret til det rette tilbud for det enkelte barn. Vi er dog bekymrede for den udfordring på plads, som Frederiksodde Skolen befinder sig i. Det er simpelthen en bunden opgave at få skabt de rette rammer for lærere og ikke mindst børnene. Det er helt forrykt, hvis vi skaber en mulighed for at flere børn kan komme ”på rette hylde”, men må se dem blive afvist, fordi der ikke er pladser nok. Det kan vi ikke være bekendt og det skal ændres hurtigst muligt.