Ghetto-forslag er farligt

Igen ser vi, hvordan Regeringen åbner døren til stigmatisering og forringelser, hvorefter Dansk Folkeparti sprøjter det ene urealistiske, grænseoverskridende og krænkende forslag efter det andet ud.

I sin nytårstale nævnte Lars Løkke Rasmussen, at der skulle fokus på ghetto-områderne i Danmark. Et af disse 22 områder er som bekendt Korskærparken i Fredericia. Det har vist sig, at boligområdet slet ikke burde være på den nye udgave af ghetto-listen, men ministeriet nægter at fjerne Korskærparken fra listen, til trods for indrømmelser om regnefejl. Det kan nu risikere at få store konsekvenser for det nyrenoverede område og ikke mindst beboerne.

Få dage efter statsministerens tale, kom Dansk Folkeparti med en lang række ”ideer” til Regeringen, om hvordan de kunne ”gøre noget ved ghettoerne”.

Martin Henriksen (DF) foreslår blandt andet, at der skal være udgangsforbud for børn og unge under 18 år efter kl. 20 og at overtrædelser skal medføre træk i forældrenes børnepenge. Martin Henriksen tegner et skræmmebillede, når han taler om mennesker som sidder bag nedrullede gardiner. Især når vi ved, hvor stort et arbejde der netop er gjort i eksempelvis SønderKorskær på at skabe fællesskaber på tværs af beboerne. Han tager ganske enkelt fejl af områderne – i hvert fald i Fredericia. Man kunne frygte, at det ikke er af uvidenhed, men med overlæg. Uanset, så vil netop hans forslag tving folk hjem bag nedrullede gardiner.

Lokalt er Inger Nielsen (DF) blevet spurgt til sin holdning til sit partis forslag, men hun vil ikke kommentere på det, da hun ikke ser det som et realistisk forslag. Så let bør hun – og de andre fra DF – ikke kunne slippe.

Historien viser, at Dansk Folkeparti netop igen og igen rykker grænserne for hvad der er urealistisk og realistisk at foreslå og få gennemført. For bare få år siden, ville ingen have gættet, at Regeringen ville få vedtaget, at vi ikke skulle tage imod de 500 FN-kvoteflygtninge, som vi er forpligtiget til. Hvem ville have troet, at selv Socialdemokratiet ville støtte denne politik og endda indskrænke demokratiet, så det nu fremover ene og alene er op til den siddende integrationsminister at bestemme, om vi skal tage imod kvoteflygtninge – og ikke mindst hvor mange. Dansk Folkeparti rykker hele tiden grænsen – godt hjulpet af en Regering og et socialdemokratisk parti, som på skift forsøger at overbyde Dansk Folkepartis hadske politik.

Selv om vi lige nu kan ryste på hovedet over et forslag, som strider mod menneskerettighederne og almindelig sund fornuft, så er vejen nu lagt og om få år virker forslaget måske ikke længere ekstremt.

Vi er forpligtiget til at sige fra, når politikere forsøger at fratage udvalgte børn og unge (udvalgt på baggrund af alder og bopæl) muligheden for at gå til fritidsaktiviteter, i ungdomsskole, aftenklub og alt det andet, som vi ved betyder enormt meget for udvikling, selvværd, integration og trivsel.

Hvis vi skal gøre noget godt for områderne, så skal vi i første omgang gøre det i samarbejde med beboerne. Vi skal sikre børn og unge fra de område endnu bedre muligheder for netop at deltage i alle disse udviklende fællesskaber. Vi skal sikre, at det ikke kun er de der er ”tvunget” (økonomisk, bolignød mv.) til at bo i eksempelvis Korskærparken, Sønderparken og Skanseparken, der bor der. Det skal være attraktivt for langt flere. Men vi tiltrækker ikke de såkaldte ressourcestærke familier til disse områder, hvis det medfører en række forringede rettigheder til deres børn og trusler om økonomiske sanktioner for de voksne.

Vi er begejstrede for de store investeringer der er gennemført i Sønderparken og Korskærparken – og snart også i Skanseparken. Vi er glade for det nye Helhedsplanudvalg, som netop skal arbejde for at få Korskærparken af den berygtede liste. Vi håber, at vi i Fredericia kan vise en helt anden vej for denne type områder, end den vej der diskuteres på Christiansborg i disse dage.

Dansk Folkepartis forslag er farligt. Det er det, fordi det (hvis det engang i en eller anden form bliver vedtaget) vil få udviklingen til at gå den forkerte vej. De udsatte boligområder vil få beboere, som bliver mere udsatte, mindre integrerede, mere uden for de gode fællesskaber og endnu fattigere. Tilflyttere vil bestå af de, der ikke har andre muligheder. De der har muligheden, vil bosætte sig andre steder. Det vil ikke forhindre parallelsamfund. Det vi skabe dem. Men forslaget er også farligt, fordi det åbner op for endnu en dør. Vi får igen rykket grænsen for hvad man kan tillade sig at foreslå. Det vil være endnu et skridt mod fascisme.

Fascisme kommer ikke fra den ene dag til den anden. Det tager tid og det sker med små skridt. Så små, at man næsten ikke bemærker det. Men når man ser sig tilbage, ser man, hvor langt man faktisk har bevæget sig.

Enhedslistens afdeling i Fredericia tager derfor stærkt afstand fra forslaget og opfordrer alle andre partier til at gøre det samme. Det er på tide at vi står sammen og får sagt stop!