Enhedslisten udelukker ikke politianmeldelse i “borgmester-sagen”

Læserbrev af Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem, Enhedslisten Fredericia

Sagen om borgmesteren har efterhånden så mange sider, at det kan være svært at følge med. Selv for os der er repræsenteret i byrådet. Det virker som om, at der komme nye aspekter og sager frem dagligt og vi må spørge os selv, hvor længe det mon vil fortsætte sådan…?

I Enhedslisten forsøger vi at holde tungen lige i munden og tage et skridt af gangen. For dels er vi enormt skuffede og vrede over det der kommer frem – og dels rummer sagen et eksempel på præcist det Enhedslisten har kæmpet imod i mange år – men samtidig ønsker vi ikke at hoppe med på sensationshungrende journalister og politiske modstanderes gisninger og vendettaer. Dertil er sagen alt for alvorlig. Vi vil have noget validt at forholde os til.

Så det har vi bedt om.

Sammen med det øvrige økonomiudvalg, har jeg stemt for en redegørelse med ekstern juridisk bistand. Det var vigtigt for os, at der ikke kun skulle refereres til 1. vice borgmesteren, men til hele økonomiudvalget og at det juridiske varetages af eksterne eksperter i forvaltningsret. Jeg bad også om, at der blev lavet økonomiske beregninger af konsekvenserne ved borgmesterens tilbagetræden – både hvis den finder sted i december 2020 og hvis den finder sted i januar 2021. Helt generelt var det en høj prioritet, at der ikke måtte kunne sættes spørgsmålstegn ved troværdigheden af denne redegørelse.

For Enhedslisten er redegørelsen kun første skridt. Alt efter hvad der kommer frem, kan det være nødvendigt med eksempelvis en politianmeldelse. Her peger pilen ikke nødvendigvis (kun) på borgmesteren, men måske også på den daværende forvaltning. Intet er udelukket på forhånd! For Enhedslisten er det alt for tidlig at fælde en dom eller for den sags skyld begrænse kritikken til én person.

En anden gren af sagen, smerter særligt Enhedslisten. Den handler om udbetaling af eftervederlag. Her er loven meget klar og vi kan som kommune ikke gå imod loven. Det betyder, at man som afgående borgmester, har ret til et stort beløb hver måned i længere tid + en betydelig pension. Da man som borgmester ikke har ret til dagpenge ved efterfølgende ledighed, får man udbetalt et eftervederlag i stedet. Problemet er, at vederlaget udbetales uanset om man er i job eller ej og borgmestre ender derfor ofte med at få ”dobbeltløn”, fordi de ikke er ledige. Borgmesteren i Fredericia stod dermed til både et få en (sikker ganske fin) hyre fra det nye job + en månedlig udbetaling fra kommunekassen.

Enhedslisten har flere gange forsøgt at sætte en stoppe for det, ved at fremsætte forslag i Folketinget om, at borgmestre og regionsrådsformænd skal modregnes i eftervederlaget, når de kommer i job. Enhedslisten fremsatte sidst forslaget i 2018. Desværre stemmer de fleste partier imod dette forslag – også nogle af de partier, som her lokalt har kritiseret netop den dobbeltløn, som borgmesteren stod til at modtage.

Når bølgerne går højt omkring os, at det vigtigt at holde fast i det essentielle. Enhedslisten står stadig for både ordentlighed, åbenhed og retfærdighed. Også i denne sag. Det fortjener Fredericias borgere.