Tværpolitisk samarbejde for at stoppe vold i Fredericia

Enhedslisten og frigænger Kirstine Holst indgår samarbejde om bekæmpelse og forebyggelse af vold mod kvinder og i hjemmet. Istanbulkonventionen, som Danmark ratificerede i 2014, skal implementeres i Fredericia Kommune.

Hvert år bliver 400-600 personer udsat for fysisk partnervold i Fredericia. Hvert år udsættes også 200-250 fredericianere for voldtægt og forsøg på voldtægt, og dertil kommer et stort antal, som udsættes for psykisk vold, stalking og andre seksuelle krænkelser. Volden rammer primært kvinder, men volden er ikke kun et ligestillingsproblem, det er også et socialt problem et sundhedsproblem og et beskæftigelsesproblem.

Istanbulkonventionen, som er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, blev ratificeret af Danmark i 2014, men siden da er det gået langsomt med at implementere konventionens forpligtelser, hvilket Danmark har modtaget kritik for blandt andet af Grevio, som monitorerer medlemsstaternes overholdelse af konventionen.

Et af de steder, som halter, er den lokale implementering ude i kommunerne, hvor der ofte er en tæt kontakt til den voldsramte eller voldstruede borgere, og hvor muligheden for at forebygge eller sætte ind, er størst. Derfor har Enhedslisten og Kirstine Holst skabt et politisk samarbejde om at sikre implementeringen i Fredericia Kommune.

Kirstine Holst, som stiller op til det kommende kommunalvalg som borgerlig frigænger, er glad for samarbejdet med Enhedslisten:

Alle har ret til et liv uden vold, men sådan er virkeligheden desværre ikke for alle, og volden kan have store og livslange konsekvenser for den ramte og de, som lever med den i hjemmet. Det er vores pligt at bekæmpe og forebygge den, og derfor er jeg meget glad for, at vi kan skabe dette tværpolitiske samarbejde, om at lade Fredericia gå i front på det her område. Vold forekommer i alle sociale lag og har ingen partifarve. Det her vedkommer os alle, siger hun.

Cecilie Roed Schulz fra Enhedslisten støtter op:

Igennem flere år har vi haft et rigtig godt samarbejde med Kirstine Holst. Både lokalt og nationalt i Enhedslisten. Hun er en stor inspiration og vi har flere fælles mærkesager. Særligt når det kommer til vold mod kvinder. Jeg er derfor både glad og stolt over, at vi kan gå forrest og forhåbentlig være til inspiration for samarbejde mellem borgerlige og venstreorienterede feminister – men også for andre kommunalpolitikere, som jeg håber vil få øje på nødvendigheden af de forslag vi vil kæmpe for sammen.

Kirstine Holst og Enhedslisten vil sammen arbejde for at:

  • Fredericia Kommune laver handleplan, som skal sikre, at kommunen overholder Istanbulkonventionen.
  • Personale, som kommer i kontakt med voldsramte og voldstruede modtager efteruddannelse i at spotte og handle på mistanke om vold.
  • Fredericia kommune skal have et ambulant rådgivningstilbud, som supplement til krisecentre
  • Der etableres en voldsforebyggelsesindsats målrettet kommunens unge