Til valg for et rødt og grønt Fredericia

Enhedslisten vil sætte naturen over spekulationer og profit. Fredericia skal være kendt som en grøn kommune, hvor bæredygtighed og naturoplevelser er at finde over alt.

Vi ønsker at bevare volden som en frodig og grøn lunge, der snor sig rundt om centrum, mens den kraftige strøm i Lillebælt bør udnyttes til at skabe grøn energi.

Øster strand og volden omkring påvirkes af hårde storme. For at passe på både volden og stranden, vil vi fortsat kæmpe for kystsikring i form af sandfodringer. Sådan passer vi på både natur og kultur – og sikrer en fantastisk badestrand til byens borgere.

I Madsbyparken ønsker Enhedslisten gennem ”Det Grønne Hus”, at fremme forståelsen for bæredygtig tankegang og give området omkring parken et tiltrængt løft. Samtidig vil vi fortsætte klimarenoveringerne af kommunens skoler og daginstitutioner.

Den grønne omstilling indeholder store potentialer for at skabe nye grønne jobs og er til gavn for alle.

Enhedslisten kæmper imod privatiseringen af forsyningsområdet, for vores fælles ejendom og fremtid er ikke til salg.

Enhedslisten vil sikre mere biodiversitet i skove og parker, lave punktfredning af biotoper, samt lave rekreativ klimatilpasning i hele kommunen

Vi vil kæmpe for flere cykelstier i hele kommunen – med fokus på sikre skoleveje

Vi vil have økologisk, sæsonbestemt og hjemmelavet mad i alle institutioner – fra vuggestuer til plejecentre

Vi vil kæmpe for bedre og billigere kollektiv transport i hele kommunen.

Af Marc Hast Knudsen, kandidat nr. 6 til kommunalvalget