Spørgsmål & svar i ”borgmester-sagen”

Endnu engang måtte økonomiudvalget udvide den advokatundersøgelse der er i gang – og dermed skubbes deadline igen. Nu ser det ud til, at vi først får konklusionerne i sagen/sagerne i slutningen af februar.

Dette tidsmæssige lange rum, hvor kort holdes tæt til kroppen og meget lidt information tilgår borgerne, er en heksekedel og katalysator for konspirationer og gætterier.

Det gavner ikke demokratiet.

Derfor har Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz lavet et lille overblik herunder, samt svaret på nogle af de spørgsmål, som går igen i debatten.

Overblik:

D. 8. december 2020 offentliggør borgmester Jacob Bjerregaard, at han ønsker at trække sig som borgmester.

Siden den 9. december 2020 har der med jævne mellemrum været en række artikler i pressen, med fokus på borgmesterens grundkøb og økonomiudvalget beder forvaltningen om en redegørelse.

Økonomiudvalget beslutter d. 15. december at redegørelsen i stedet skal være med et eksternt advokatfirma, som skal lave en uvildig undersøgelse. Der bliver valgt et firma, som ikke tidligere har arbejdet for Fredericia Kommune, for at sikre uvildighed. Økonomiudvalget udpeger konkrete emner der skal undersøges, men tilføjer også en formulering om, at alt hvad Horten (advokatfirmaet) ellers måtte finde relevant, skal undersøges.

På et byrådsmøde d. 30. december, trækker borgmester Jacob Bjerregaard sig og Steen Wrist vælges som ny borgmester og indtræder dermed i økonomiudvalget.

I forbindelse med et statusmøde med Horten d. 5. januar 2021, vælger økonomiudvalget at sende kommunaldirektøren hjem med løn.

”Jeg oplever en ny borgmester, som sætter sig for bordenden og støtter Enhedslistens ønske om, at der ryddes op og gøres rent bord. Det er meget betryggende. Men omvendt får vi på dette møde en række orienteringer, som gør, at vi i mine øjne står i en ny og langt mere alvorlig situation, end jeg først troede. Det handler vi selvfølgelig på”, fortæller Cecilie Roed Schultz

D. 11. januar udvides advokatundersøgelsen med interviews og byrådet orienteres om processen omkring advokatundersøgelsen. Samme dag sendes en stor mængde dokumenter til pressen, som har bedt om aktindsigt i undersøgelsens dokumenter.

Spørgsmål fra borgerne & svar fra Cecilie Roed Schultz:

Hvorfor er Horten valgt som advokater til undersøgelsen?

Horten er valgt, fordi de ikke tidligere har løst opgaver for Fredericia Kommune og samtidig er eksperter i forvaltningsret. De er dermed meget fagligt kompetente og helt uvildige.

Hvorfor må borgerne ikke vide hvad advokaterne skal undersøges?

Da det er en sag, der omfatter personaleforhold, skal sagen naturligvis håndteres med fortrolighed. Derfor er det meget begrænset, hvad jeg kan sige om sagen. Men der er noget der tyder på, at det er en alvorlig sag. Det er derfor nødvendigt at sagen bliver undersøgt til bunds i form af en advokatundersøgelse. Det er den rigtige måde at håndtere den slags sager på.

Det bliver nok meget dyrt, at få lavet denne uvildige advokatundersøgelse. Er det virkelig pengene værd?

Der er desværre meget, der tyder på, at det er en alvorlig og omfattende sag. Derfor skal den undersøges til bunds. I mine øjne, har vi ikke andre muligheder.

Ved vi ikke nok allerede, ud fra pressens artikler? Er det ikke tydeligt, at der er foregået ulovlige ting?

Det er for tidligt at konkludere, om der er nogen, der har gjort noget ulovligt. Det ved vi mere om, når undersøgelsen foreligger. Ind til da, er det vigtigt at vi ikke drager forhastede konklusioner. Men som jeg udtalte allerede d. 14. december, så udelukker Enhedslisten ikke, at det kan ende i en politianmeldelse. Vi udelukker intet på nuværende tidspunkt.

Er teater-sagen og alle de andre sager også en del af advokatundersøgelsen?

Jeg kender ikke til samtlige dokumenter, der er en del af undersøgelsen. Men I økonomiudvalget har vi besluttet, at der også kører et spor med alle disse sager, som er dukket op løbende. Da pressen allerede har skrevet flere artikler, om mails vedr. teateret, kan jeg se, at disse så også er en del af den store mængde dokumenter, der er udleveret i forbindelse med aktindsigten i advokatundersøgelsen. Hvordan hver enkel sag håndteres, vurderes individuelt. Det er en del af beslutningen om, at Horten også behandler ”alt hvad de ellers måtte finde relevant”.

Hvad sker der, når undersøgelsen er færdig?

Når advokatundersøgelsen foreligger ved vi, hvad der er foregået. Til den tid er det muligt at træffe de nødvendige beslutninger i samråd med KL. Alt hvad offentligheden må få af vide, vil Enhedslisten kæmpe for, bliver lagt offentligt frem.

Hvad kommer borgerne ikke til at få et 100% fuldt indblik i?

Der er muligvis nogle enkelte detaljer i forbindelse med personalesagen, som (jf. loven) ikke må fremlægges offentligt. Det bliver vi selvfølgelig nødt til at respektere. For Enhedslisten er det vigtigt, at der er ordentlighed. Hele vejen. Også over for de implicerede.

Kunne sagen være undgået, hvis vi havde haft en whistleblowerordning i Fredericia Kommune?

I januar 2019 stillede Enhedslisten Fredericia forslag til byrådet om, at indføre en whistleblowerordning. Alle stemte for – på nær Socialdemokratiet. Da Socialdemokratiet har flertal alene, faldt forslaget. Det er svært at svare på, om nogle af de, der har siddet inde med de informationer, som sagen handler om, ville bruge ordningen  – men det havde i hvert fald ikke skadet, at de havde haft muligheden. Heldigvis indføres der en whistleblowerordning i Fredericia Kommune i 2021. Det er nemlig en del af budgetforliget vi indgik vi efteråret 2020.