Ris og ros fra Enhedslisten til borgmesterens budgetforslag

Enhedslisten ser optimistisk på de kommende budgetforhandlinger efter borgmesteren nu har fremlagt sit budgetforslag.

På nogle områder er der dog absolut også grund til at være bekymret. Det bliver hårde forhandlinger, spår Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz, som herunder uddeler ris og ros.

Først ros:

Det er glædeligt, at borgmesteren foreslår at fjerne ”indarbejde tekniske besparelser” fra budgettet. Det er eksempelvis ’omprioriteringsbidraget’, som ikke blev afskaffet, men blot skiftede navn til ’moderniserings- og effektiviseringskravet’. I praksis fjerner dette millioner og atter millioner fra velfærdsområderne hver eneste år, da der skal findes nye procenter hvert år. Disse millioner (nye 22 mio. hvert år) skal regeringen have, så de kan prioritere dem og dele gaver ud for dem. På den måde er penge gået fra vores børn og ældre til skattelettelser. Men det ser ud til at stoppe nu, da borgmesteren forslår, at de penge som udvalg og forvaltningsområderne skulle have fundet, i stedet tages fra kassen. Det er 10 mio. i 2019, 20 mio. i 2020 og 30 mio. i 2021 og 2022. Tak for det. Det kommer til at gøre en forskel ude i blandt andet institutionerne, skolerne og plejecentrene.

Borgmesteren foreslår også, at de 40 mio. besparelser (i budgettet kaldet politisk opgaveprioritering) droppes. Vi havde i budgetforliget sidste år aftalt, at det ikke måtte påvirke velfærden. Vi må konstatere, at vi ikke kan finde disse penge uden at det kan mærkes. Derfor er det rigtig positivt, at dette nu annulleres.

En af de ting vi også er meget begejstrede for i Enhedslisten er, at skolernes gæld på 20 mio. eftergives. Alternativet havde været, at skolerne skulle til at finde midler til at betale tilbage på gælden, hvilket ville have resulteret i besparelser på skoleområdet.

Så ris:

Desværre sætter borgmesteren et alt for lille beløb i spil til de videre forhandlinger, når vi ser på hvilke udfordringer vi står over for.

Der er 10 mio. årligt i spil – samlet 40 mio. fordelt på de næste 4 år – til at fordele mellem børn, unge, ældre og handicappede. Dertil kommer 800.000 kr. til grøn omstilling. Anlægsrammen er allerede nået for 2019, når man medregner de projekter vi har skubbet fra 2018 til 2019, så der bliver heller ikke meget at dele ud af – først i overslagsårene som jo er flere år ude i fremtiden.

Situationen er desværre den, at vi ser udfordringer med at holde budgetterne på især skoleområdet og plejeområdet. Der er kort sagt ikke penge nok til at løse de komplekse opgaver vi står med. Samtidig kan vi se, at der om få år kommer både markant flere plejekrævende ældre og flere børn i Fredericia. Blandt børn og unge oplever vi flere og flere underretninger, udredninger mv., som betyder, at vi står over for øgede udgifter og øget behov for alt fra sagsbehandlere til speciallærere. Alle har krav på samme serviceniveau som vi har nu. Det er i Enhedslistens øjne ikke en mulighed at sænke kvaliteten for at imødegå disse udfordringer. Og her slår de 10 mio. slet ikke til. Og igen glemmes fritidsområdet. Et område, som har været hårdt ramt af både besparelser og en folkeskolereform. Engang var Fredericia foran, når det gjaldt fritidspædagogik. Vi beder ikke om guld og grønne skove nu og her, blot at vi tager skridt imod et fornuftigt niveau. Det skylder vi vores børn.

En række projekter udløber ved årsskiftet. Det gælder et efterværnsprojekt for unge, anonym misbrugsbehandling for unge og et akuttilbud, som aflaster hele systemet. Sættes der ikke midler af til at fortsætte disse projekter, så taber vi en masse især unge mennesker på gulvet – og efterlader en stor regning til fremtiden.

Når man ser på byrådets vision og konstitueringsaftale om at skabe en grøn kommune, så slår 800.000 ikke til. Skal de døde træer i midtbyen udskiftes, vil dette alene løbe op i 2 mio. kr. Skal vi smykke os med ord som bæredygtige og grønne, så skal vi også sætte nogle reelt forandrende initiativer i gang.

På anlægssiden er det klart, at det er problematisk, at der for næste budgetår ikke er mulighed for at afsætte yderligere. Borgmesteren er dog åben over for at se på overslagsårene også. Men det betyder, at mange nødvendige projekter ikke kan komme i gang før om flere år. Der går ikke mange år før vi mangler børnehaver og vuggestuer. Midlertidige plejehjemspladser og aflastningspladser kunne vi tage i brug allerede i dag. De Orange Haller nedrives snart – sættes der ikke yderligere midler af til en erstatning til streetsportsudøverne, når vi ikke at opføre en ny hal inden den gamle rives ned. I Budget 2017 aftalte vi, at der hvert år i fire år (dvs. 2017, 2018, 2019 og 2020) skulle afsættes omkring 20 mio. til renoveringer af skoler og daginstitutioner. I 2017 blev det 20 mio. I 2018 er det 25 mio. Kommer vi til at afsætte noget til 2019, sådan som vi aftalte? Hvornår kan vi etablere de cykelstier, som vi ved vi (og især de mest sårbare cyklister) har brug for på Kolding Landevej og den nederste del af Røde Banke?

Men når vi kun er 10 mio. fra det vejledende niveau for service (velfærd), hvordan skal vi så få det hele til at gå op?

Det er interessant, fordi KL’s vejledning om hvilket beløb vi bør holde os inden for, samlet set rammer 1,2 mia.(!) under det faktuelle loft, der er for kommunerne. Det betyder, at Fredericia Kommune rundt regnet kan bruge 12 mio. mere næste år, end det der er lagt op til – vel at mærke uden at komme over det berømte serviceloft. Et serviceloft, som derudover i en eller anden grad er fiktivt, da det kun er hvis kommunerne TILSAMMEN overskrider rammen, der vil komme økonomiske sanktioner. Der er ingen konsekvenser ved at overskride den vejledende ramme. Og slet ikke, hvis vi kun gør det med 12 mio., da vi så stadig holder os inden for vores andel af den samlede ramme.

I Enhedslisten ser vi derfor gerne, at flere midler sættes i spil. Vi bliver nødt til at tage ansvar for de udfordringer vi står over for. Det kan vi sagtens gøre uden at blive sanktioneret økonomisk.

Men for også at hjælpe med at få frigjort flere penge, tager Enhedslisten også et par forslag med til forhandlingerne, som kan frigøre midler. Eksempelvis ved at få flere ledige fleksjobbere i fleksjob. Forvaltningens meget forsigtige skøn er, at her er en gevinst på ca. 1,3 mio. om året.

I Enhedslisten ser vi frem til budgetforhandlingerne og håber på, at vi kan komme i mål med et godt budget til glæde for alle i Fredericia.