Ø og Y invitaterer til arrangement om vold i nære relationer

Borgerligt Fællesskab og Enhedslisten i Fredericia inviterer den 4. september til samtale og debat om et svært men vigtigt emne; vold i nære relationer og om kommunens rolle i forebyggelses- og bekæmpelsesarbejdet.

Når der er vold i familien, er kommunen ofte den første myndighed, som får kendskab til det. I halvanden time inklusiv pause stiller vi skarpt på, hvordan det går med den lokale implementering af Istanbulkonventionen (Europarådets konvention til forebyggelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet).

Vi stiller spørgsmålene:

Hvilken rolle har kommunen i forebyggelses- og bekæmpelsesarbejdet?

Er kommunen god nok til at forebygge vold i nære relationer?
Hvilke konsekvenser har det, når kommunen ikke løfter opgaven godt nok?

Hvad kan kommunen gøre for at leve op til Istanbulkonventionen?

Kirstine Holst fra Borgerligt Fællesskab og Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten er gået sammen på tværs af partiskel for at sætte fokus på en af de største barrierer for ligestilling og trussel mod børn og voksnes trivsel.

De har inviteret en række personer med erfaring og viden på området til at løfte samtalen om borgerens ret, kommunens pligt og de gode løsninger. I panelet vil man møde:

Lisbeth Jessen er direktør for Danner og har en særlig baggrund som tidligere vicepolitiinspektør i Rigspolitiet og er en kendt og kompetent stemme inden for vold i hjemmet. Danner arbejder for at give støtte, omsorg og rådgivning til voldsudsatte kvinder og børn og har både krisecenter, rådgivning, et videnscenter og forskning.

Sara Svane er medstifter af Institut Mod Vold og har, med en kandidat i pædagogisk psykologi og en specialistuddannelse i narrativ psykoterapi og narrativ familieterapi, over 10 års terapeutisk erfaring indenfor vold i nære relationer. Institut Mod Vold arbejder for, at der skabes flere forebyggende tilbud til voldsudøvere, for at nedbringe antallet der udsættes for vold samt flere specialiserede tilbud til voksne, unge og børn, der har været udsat for vold.

Kirstine Holst er spidskandidat for Borgerligt Fællesskab og forkvinde i Voldtægtofres Vilkår. Hun modtog i 2020 Dansk Kvindesamfunds hæder ”Mathildeprisen” for sit arbejde for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

Cecilie Roed Schultz er spidskandidat for Enhedslisten og arbejder med samtaleforløb med udsatte og sårbare unge. Eksempelvis unge hun hjælper til rådgivning i Voldsom Kærlighed.

Anna Lysholdt Jørgensen er offer for både fysisk og psykisk vold. Anna stod blandt andet frem i TV2-dokumentaren “Forført af Jakob”, hvor man får et indblik i de mange skræmmende og uretfærdige kampe ofre kæmper.

Arrangementet afholdes den 4. september i gården ved Urbania Streetfood i Fredericia fra klokken 13.00 – 14.30.  Arrangementet er åbent for alle og gratis at dektage i.

Se begivenheden på facebook her.