Ø inviterer til temamøde om social- og handicappolitik

Enhedslisten Fredericia ønsker at sætte fokus på, hvordan vi kan gøre livet bedre for de svageste af kommunens borgere!

Derfor inviterer vi til en aften, hvor vi vil debatterer og ikke mindst inspirerer hinanden! Dette område er meget vigtigt for os og derfor håber vi på mange deltagere, så vi sammen kan lære af hinandens erfaringer og viden.

Vi inviterer derfor til debat den 7. september i Sundhedshuset i Fredericia fra kl. 18.30 til 21.00 for alle, som har en interesse i at præge handicap- og socialområdet i Fredericia kommune.

Ansatte, pårørende, og ikke mindste mennesker, som selv bliver direkte berørt af de politiske beslutninger besidder alle en uhyre vigtig viden, som vi håber på at få indblik i med dette arrangement.

Følgende gæster kommer:

Jakob Sølvhøj – Enhedslistens handicapordfører i Folketinget

Thorkild Olesen – Formand for Danske Handicaporganisationer

Niklas S. Andersen – Tidligere formand for Handicaprådet i Fredericia kommune

Fokus vil være på de fremtidige udfordringer, der vil være indenfor området. Vi håber på en masse god og vigtig feedback om, hvordan vi lokalt kan være med til at præge dette område på en konstruktiv og aktiv måde.

Jan Filbært – lokalformand for Handicaprådet i Fredericia – leder os igennem aftenen.

Der vil være korte oplæg fra de ovennævnte og derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til dem eller komme med sine egne personlige betragtninger. Aftenen sluttes af med at paneldeltagerne giver gode råd til hinanden og os som deltager denne aften.

Vi håber på en god og konstruktiv aften hvor vi forhåbentlig alle går inspireret fra dette møde.

Tilmelding er ikke nødvendigt, men se begivenheden her.

I Enhedslisten Fredericia har vi i vores program for denne byrådsperiode udvalgt forskellige emner, som vi ønsker at der er ekstra fokus på. Vi vil gennem et særligt fokus og forskellige aktiviteter sikre os, at disse punkter får en særlig opmærksomhed. Dette åbne møde er en del af disse aktiviteter.