Ny regnemodel: Millioner skal betales tilbage til børnefamilier

Indlæg af byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz:

Forældre skal have penge tilbagebetalt fordi kommunen har opkrævet for meget for daginstitutionspladser. Samlet drejer det sig om ca. 8 mio. kr. fordelt på 3,3 mio. for høj forældrebetaling og 4,7 mio for lidt udbetalt til private institutioner.

Jeg vil gerne starte med at sige tak til Jens Martin Steenhold og de andre forældre der i 2021 kontaktede mig, fordi de undrede sig over tildelingerne til de private daginstitutioner.

Jeg tror ikke der var mange der havde gættet, hvad det ville ende med at sætte i gang.

Jeg vil også gerne sige tak til Pernelle Jensen fra Venstre (ja, det er ikke tit jeg roser politiske modstandere, men jeg gør det gerne når det er på sin plads), for at være vedholdende og, lige som mig, blive ved med at følge op på situationen og forholde sig kritisk. (Det havde dog været mest kønt, hvis det havde været uden at kaste John Nyborg under bussen, inden vi vidste hvad der var op og ned)

Jens Martin gjorde mig opmærksom på, at de private daginstitutioner fik tilført et lavere beløb to år i træk – på trods af, at vi satte flere penge af til daginstitutionsområdet. Og de private skal have samme beløb pr barn som de kommunale – så det gav jo ikke så meget mening.

Så begyndte gravearbejdet. Jeg foreslog den ene mulige forklaring efter den anden (faldende børnetal, ændringen i procent-satsen for forældrebetaling i de kommunale institutioner osv.). Men intet gav mening. Måske var der skønnet forkert ifht de tal i regnemodellen, som baseres på skøn? Måske var det de ekstra bevillinger fra Folketinget? Kunne det være den socioøkonomiske fordeling der skævved det?

Der var alt for mange gætterier. Jeg stillede forvaltningen en masse spørgsmål pr mail d. 2. december 2021. Da vi havde økonomiudvalgsmøde d. 6. december 2021 havde jeg stadig ikke fået svar, så jeg tog det op på økonomiudvalgsmødet og bad om, at der også blev kommunikeret med de private institutioner.

7. december modtog jeg nye beregninger. Det så bedre ud end de tidligere. Så jeg tænkte, at fejlen måtte være blevet fundet og rettet. Jeg tænkte, at sagen var slut – men den var kun lige begyndt.

I starten af 2022 indser vi, at kommunen ikke selv kan finde forklaringerne på hvorfor regnearket spytter tal ud, som ikke giver mening. Og vi kan se, at det ikke kun er udbetalingen til de private institutioner den er gal med. Der er også problemer med forældrebetalingen – altså taksterne for en daginstitutionsplads.

Regnearket er så gammelt og indviklet – med så mange tilføjelser pga lovændringer og vedtagelser – at de medarbejdere der sidder med det nu, ikke er de medarbejdere der lavede modellen og de kender ikke alle detaljerne i den. Vi valgte derfor at bede BDO om at kigge modellen igennem og finde ud af om der var en fejl i den eller hvad det var der var gået galt.

I maj bliver vi orienteret om, at BDO har meget svært ved at komme til bunds i modellen. Den giver kort sagt ikke rigtig mening og de anbefaler os, at vi ikke bliver ved med at skyde penge efter en så uigennemsigtig model, som kort sagt bare ikke fungerer.

Så vi beslutter, at vi ikke vil betale BDO mere for at grave i den gamle model, men beder dem i stedet om at udarbejde en ny og gennemsigtig model, som er tydeligt beskrevet og til at forstå.

Den er færdig nu.

Den følger bekendtgørelsen for beregning af takster i daginstitutioner til punkt og prikke og er udarbejdet af BDO.

Vi har nu genberegnet alle takster på området, ved hjælp af den nye model.

Nogle har betalt for lidt og nogle har betalt for meget. Nogle har fået udbetalt for meget og nogle har fået udbetalt for lidt.

De der har betalt for lidt eller har fået for meget udbetalt gør vi ikke noget ved. Det drejer sig blandt andet om dagpleje-taksten og det beløb man får for at passe sit eget barn.

De der har betalt for meget eller har fået udbetalt for lidt, får til gengæld betalt forskellen tilbage, som hvis vi havde brugt den nye model, da vi vedtog taksterne for 2022. Det gælder især det beløb man betaler for en daginstitutionsplads i en kommunal institution, samt det beløb de private institutioner får udbetalt pr barn.

For de fleste vil det svare til et par tusinde kroner kommunen skal tilbagebetale dem for 2022.

De vil blive tilbagebetalt hurtigst muligt.

Vi stopper selvfølgelig ikke ved 2022. Nu går arbejdet i gang med at kigge på 2021, 2020 osv. Vi fortsætter med at kigge så langt tilbage, som det er nødvendigt. Dvs. til der ikke rigtig er forskel på de beløb den gamle og den nye model siger.

Det var en lang smøre, så jeg vil ikke bruge en masse mere af din tid, på at forklare hvad jeg mener om dette. Det vigtigste er at få orienteret om dette.

Men jeg vil bare helt kort konstatere, at jeg synes, at det har været en rigtig frustrerende proces. Både fordi det har været svært at få svar på de spørgsmål jeg har stillet (og dermed har det været svært at svare de forældre der har kontaktet mig), men også fordi sagen blev udnyttet til at kaste med mudder mellem nogle partier og begå et decideret karaktermord mod en medarbejder, som nu er helt renset. De skøn af børnetal han havde lavet passede. Han havde ikke puttet 146 børn ekstra ind i nogen tabel for at skrue noget op. Tvært imod kan vi se, at der faktisk var skønnet 40 børn for lidt. Og hele debatten har været rigtig svær, fordi det er blevet enormt teknisk, indviklet – og grimt. Jeg er træt af, at vi aldrig bliver 100% sikker på, hvad der er der gik galt med den gamle model. Mit bud er, at den skævvred taksterne i takt med, at vi tilførte daginstitutionerne flere penge til bedre normeringer. De tilførsler har vi lavet i årene 2016-2022. Vi lavede også en ændring i modulordningen for ca tre år siden, som måske også har fået ”ødelagt” modellen på en eller anden måde.

Men uanset hvor frustrerende det bagudrettede er, så har vi nu en model der er gennemsigtig – og det glæder mig. Jeg er træt af at der er så meget der skal ryddes op i, men nu kan vi efterhånden få sat flueben ved endnu et område.

Så jeg vil slutte hvor jeg startede: Tak for henvendelserne!

Tag endelig fat i mig, hvis du støder på noget i kommunen, som du ikke synes giver mening. Så arbejder jeg gerne for at få ryddet op i det også. Det gør en forskel og jeg følger sagerne indtil de er løst. Også selv om det tager næsten et år, som i denne sag.

(Sagen behandles på Børn- og Skoleudvalgets møde d. 25. august og derefter på det næste økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde – så helt afsluttet er dette ikke endnu…)