Læserbrev: Enhedslisten ønsker åbenhed om støtte til FHK og FC Fredericia

Læserbrev af Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem, Enhedslisten Fredericia

På det seneste har Fredericia Dagblad afdækket, hvordan FHK har særdeles gode forhold i Fredericia Idrætscenter. Umiddelbart ser det ud til at de får 750.000 kr. i støtte på baggrund af en aftale lavet i 2017. Denne aftale er siden da blevet forlænget mundtligt. Min første tanke, da jeg læste om sagen, var: ”Hvad i alverden foregår der? ”

Udfordringerne med kontrakten og konflikten, som nu har resulteret i Nils Skebys afgang, er ikke noget, jeg er blevet forelagt, hvilket egentligt overrasker mig meget. Jeg sidder godt nok ikke i Kultur-og Idrætsudvalget, men jeg sidder trods alt i Økonomiudvalget. I sommer spurgte jeg ind til udgifterne og betingelserne for støtten til FHK såvel som til FC Fredericia. Det virker ret besynderligt, at de to store klubber, som stort set drives professionelt, skal modtage så meget støtte, imens de små̊ og ofte frivilligt drevne foreninger, skal kæmpe for at finde midler til lokaleleje og materialer. Det koster selvfølgelig noget at drive en professionel sportsklub, men der skal også være sammenhæng med de penge, vi som kommune poster i sådan en sportsklub sat over for de penge, vi støtter de mindre foreninger med. Her synes jeg godt nok, at der er alt for stor forskel.

Ud over de 750.000 kr. som kommunen støtter med årligt til de to klubber, så får de også en hel masse indirekte støtte, som Fredericia Dagblad ikke har skrevet om. Det fandt jeg ud af, da jeg i sommer spurgte ind til de forskellige bidrag, som kommunen giver FC Fredericia og FHK.

I svaret lød det: ”FHK er fritaget for husleje i Fredericia Idrætscenter, en udgift der er estimeret til en værdi af 500.000 kr. FHKs liga- og divisionsafdeling får desuden huslejefritagelse for træning og kampe i Hal 1, brug af ADP Lounge, energiforbrug og rengøring. Udgifterne er estimeret til en værdi af 572.662 kr. FHK betaler 5.800 kr. årligt for leje af et ungdomskontor. ”

Det betyder altså̊, at Fredericia kommune støtter FHK direkte og indirekte med 1.816.862 kr.

For FC Fredericia er følgende gældende: ”FC Fredericia er fritaget for husleje af Monjasa Park, en udgift der er estimeret til en værdi af 750.000 kr. FC betaler ca. 35.000 kr. for styrketræningsfaciliteter (Ficness). Endvidere betales for særlige sponsoraktiviteter, beløbet kan variere efter aktivitetsniveauet. ”

Kommunen støtter altså FC Fredericia direkte og indirekte med 1.465.000 kr. årligt.

Siden svaret, jeg fik, er konstruktionen af den nye stadiontribune til 16 millioner påbegyndt, hvorfor man må formode at huslejeprisen er steget markant.

I Enhedslisten har vi som sådan ikke noget imod at støtte de to klubber, men der må være grænser for, hvor hvordan og hvor meget, og det virker altså forkert at kaste millioner efter to så store klubber, når der findes små foreninger, som kæmper for at få enderne til at mødes. Samtidig virker det ærligt talt fjollet, at bygge for millioner af kroner uden at få noget som helst tilbage i husleje. Jeg forslog at ændre på vores støtteordning ved den seneste budgetforhandling, men det var der ikke opbakning til…

Jeg håber, at vi kan få en åben, ærlig og konstruktiv dialog om alt dette på næste økonomiudvalgsmøde.