Økonomi

De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

Enhedslisten ønsker solidariske løsninger, det betyder at de der har de højeste indkomster skal yde forholdsvis mest til fællesskabet.

Fredericia Kommunes indtægter skaffes stort set ved kommunal indkomstskat, ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme) bloktilskud og udligningsordninger samt ved brugerbetaling.

Enhedslisten afviser at hæve indkomstskatten for at finansiere velfærden. Det skrå skatteloft har som konsekvens at de højeste indkomster der har ramt skatteloftet slipper for at betale. En stigning i den personlige indkomstskat betales derfor af alle lave indkomster.

Enhedslisten foreslår:

  • Grundskylden og dækningsafgiften hæves til det maksimale. Herved sikres det at det er dem med de højeste indkomster – og som ejer de største og dyreste ejerboliger – der betaler mest. Lejere er jo mange flere om at betale den sammen stigning. Dette kan eventuelt gøres sammen med en sænkning af indkomstskatten
  • Der kan spares penge ved at fjerne unødvendig kontrol og bureaukrati og ved at reducere i erhvervsstøtten. Vi vil ikke skære i velfærden