Byudvikling

Mangfoldige boligområder

Fredericia oplever i disse år mange spændende udviklinger i byens boligområder, fra Helhedsplanen i Vestbyen til Kanalbyen i centrum. Vi må hele tiden have for øje, at Fredericia Kommune ikke skal knække over og at nogle områder lettere ”tabes” når fokus hele tiden er på fremgangen for de der har ressourcer og valgmuligheder.

De såkaldte »ghettoproblemer« skal først og fremmest løses ved at afskaffe stigmatisering, diskrimination og fattigdom.

Enhedslisten foreslår:

 • Højnelse af standarden i de små billige lejligheder i Fredericia, med det mål at alle lejligheder skal have eget toilet og ikke være sundhedsskadelige at bo i
 • Øget økonomi til kvarterløft, byudvikling, byfornyelse og beboerrådgivning, så også mindre ressourcestærke boligområder kan skabe gode boligforhold. Kvarterløft skal være en helhedsorienteret indsats, der sætter ind på mange felter (institutioner, erhverv, fritids- og kulturtilbud, fysisk miljø, boligforbedringer m.v.) og som involverer beboerne igennem beboerbestyrelser og lignende
 • Støtte til opbygning og opretholdelse af sociale (græsrods-)organiseringer, der har afsæt i de faktiske ressourcer og mennesker i lokalområderne. Man kunne f.eks. anlægge multietniske væresteder baseret på frivillige og få daglige tilknyttede ansatte. Disse væresteder kunne tilknytte en lang række integrerende og informerende aktiviteter, og på den måde fungere som et dynamisk integrationsprojekt, der oplyser både majoritet og minoritet igennem fællesskab og aktiviteter
 • Sørge for, at Kanalbyen bliver en »blandet« bydel – med et varieret udbud af både ejer- og lejeboliger – samt erhverv, kulturelle institutioner/tilbud og faciliteter til fysisk udfoldelse
 • Stop for al diskrimination af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, pensionister m.v. i forhold til valg af bolig

 

Bæredygtig byudvikling i Fredericia

Når vi taler bosætning tror vi på, at skoler i verdensklasse og en fantastisk natur, er langt mere afgørende, end grundskyldsniveau og reklameskilte. Derfor skal bosætningsstrategier også bygge på velfærd og natur-hensyn.

Ved nybyggeri og renovering af boliger og andet byggeri, skal bæredygtigt ressourceforbrug, helhedssyn, livsstil og adfærd medtænkes. Enhedslisten arbejder for, at Fredericia Kommunes udvikling skal være bæredygtig og efter økologiske principper, hvor alle aspekter inddrages både i kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Det betyder, at de grønne områder skal beskyttes og at der skal etableres flere grønne områder i by- og boligområder.

Enhedslisten har en vision om, at vort daglige forbrug skal være en del af det økologiske kredsløb. Ingen byer er indtil nu blevet opbygget efter økologiske principper. Derfor bliver det en kompliceret opgave at genoprette balancen med naturen, både for kommunen og for den enkelte borger, men det skal ikke forhindre os i at gå i gang.

Enhedslisten foreslår:

 • Infrastrukturen skal udbygges med størst mulige miljøhensyn og med adskillelse af tung og blød trafik
 • Flere cykelstier – både i byerne og på landet
 • Arkitekturen skal tilpasses en byudvikling med bevaring af karakteristiske og værdifulde bygninger og pladser
 • Nybyggeri og renovering skal udføres energirigtigt og med bæredygtigt materialevalg, gerne genbrugsmaterialer, og udnytte vedvarende energi, især solenergi og fjernvarme der er produceret på et bæredygtigt grundlag. Kommunalt nybyggeri bør bygges efter vugge-til-vugge principper (cradle-to-cradle) og som minimum være forberedt på at kunne huse solcelleanlæg og på at kunne anvende lavtemperaturfjernvarme
 • Etablere grønne oaser i centrum, med fokus på hjemmehørende træarter som eg, hvidtjørn og lind, fordi de danske økosystemer er opbygget omkring disse arter. Derved har netop disse arter en særligt gavnlig effekt for biodiversiteten i Danmark
 • Kystsikring af stranden ved Øster Strand, for at passe på både strand og vold
 • Rekreativ klimatilpasning i hele kommunen