Børn og unge

Bedre vilkår for børn og familier

Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår. Vores dagtilbud skal være med et højt kvalificeret pædagogisk indhold. Der skal satses langt mere på at give lige muligheder til alle børn. Åbningstiderne må indrettes efter familiernes behov. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor både børn og voksne beriges og udvikles.

Indsatsen for at give alle børn lige muligheder skal forøges og der skal fokus på familiers reelle muligheder.

Enhedslisten foreslår:

 • Støtten til udsatte familier og forældre skal styrkes og koordineres bedre
 • Anbragte børn skal have mere støtte i forhold til deres skolegang og trivsel
 • Et motiveret og opkvalificeret personale er afgørende for kvaliteten. Derfor skal normeringerne forbedres
 • Samarbejdet mellem forældre og personale skal fokusere på indhold og kvalitet
 • Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper
 • Helhedsorienteret tilgang til sagsbehandlingen, mere støtte til familierne og færre sager til sagsbehandlerne

 

Udviklende fællesskaber i daginstitution, skole og fritid

Alle børn har ret til at være en del af udviklende fællesskaber.

Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skoledagene skal for børn og lærere være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde og forstå. Skolen skal være rummelig, så den kan give alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling.

I fritiden skal børnene kunne vælge fra en bred vifte af fritidstilbus i høj kvalitet – uanset barnets handicap, adresse eller forældrenes pengepung.

Enhedslisten foreslår:

 • Fredericia kommune skal leve op til BUPLs minimumsnormeringer på alle områder. Dvs. max tre børn pr voksen i vuggestuer, max 6 børn pr voksen i børnehaver og max 9 børn pr voksen i fritidstilbuddene
 • Socialpædagogisk personale i centrum af Fredericia
 • Gratis aftenklub fra 4. klasse og op
 • Bedre forhold for børn med diagnoser, både i og uden for specialtilbud
 • Forsøg med oprettelse af NEST-klasser
 • Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have tid til at tage hensyn til den enkelte eleverne, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet
 • Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre ordninger med to lærer-ordninger med inddragelse af pædagoger medarbejdere i klasserne, kortere skoledage, lektiecafeer målrettet elevernes reelle behov m.v. uden at dette går ud over normeringerne i fritidstilbuddene
 • Børn med særlige behov skal sikres et tilbud, som både giver mulighed for faglig udvikling og sikrer børnenes trivsel
 • Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre
 • Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor skal eleverne have fri, når de forlader skolen. Lektier skal afskaffes
 • Konfirmationsundervisning skal lægges uden for den almindelige skoletid
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får
 • Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i. hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder
 • Klassestørrelsen skal ned og ”mega”-klasser skal afskaffes
 • Der skal ansættes en naturvejleder i hvert distrikt, til oplysning og glæde for børn i daginstitutioner og skoler