Jan Filbærts tale ved Grundlovsdag 2022

I skyggen af det store kastanjetræ i museets baggård, blev der på grundlovsdag lyttet til taler fra Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet. Solen skinnede fra en skyfri himmel, der var kaffe på kanden og kolde sodavand.

Og så var der stof til eftertanke.

Jan Filbært, som blandt andet er formand i Handicaprådet, holdt Enhedslistens tale.

Læs hans fine og tankevækkende tale her:

Tak fordi jeg må komme i dag og fejre grundlovsdag med jer.

I dag er en helt speciel dag, dagen hvor vi fejre vores grundlov, en lov der er er over alle andre love i vores land og en lov der er sammensat ud fra at alle mennesker skal have de samme rettigheder og forpligtigelser.

Grundloven har mange år på bagen og kunne / skulle måske opdateres nogle steder i teksten, men ser vi overordnet på hele grundloven, så har de der har skrevet grundloven formået at sætte ord på en tekst der rækker langt ind i fremtiden, måske derfor der kun er ændret ganske få gange i grundloven.

Grundloven har været med til at styrke vores demokrati, vores muligheder for at ytre os frit og været med til at give den enkelte dansker muligheden for at udvikle sig.

En af de vigtigste overskrifter vi finder i grundloven, er omkring vores rettigheder, her er alle lige for loven, her har og skal alle have samme muligheder uanset ståsted i det danske samfund.

Ser vi på dagens Danmark, så er det desværre ikke det billede vi ser, er det så grundlovens tekst der er forældet eller har vi som samfund i det skjulte tilføjet noget tekst ved siden af for at få det hele til at gå op?

Hvad og hvem giver os som samfund ret til at til side sætte grundloven, hvad og hvem giver os som samfund ret til at fortolke grundloven så den passer ind efter lige det vi mener er det rigtige, især når grundloven er så tydelig som den er.

Vi har borgergrupper i det danske samfund som ikke har samme muligheder som den resterende del af samfundet, det er b.la de udsatte og handicappede borgere.

Her er der og bliver der sat nogle retningslinjer op og truffet nogle politiske beslutninger der strider mod grundlovens tekst og intentioner.

Et eks på denne praksis kommer frem i en undersøgelse omkring udviklingshæmmede borgere i Danmark, med en efterfølgende lang rapport, denne undersøgelse blev lavet af Socialstyrelsen.

I rapporten bliver ordet manipulation brugt i vores tilgang til de udviklingshæmmede, ja manipulation er et ord der burde skue i ørene på os alle, men dette at det i det hele taget bliver brugt omkring nogle medmennesker i vores land, er helt grotesk og noget vi som samfund må og skal have rettet op på.

Jeg har gennem mit virke i 18 år som pædagogisk assistent på specialområdet, mødt flere der har givet udtryk for at de ikke har samme rettigheder som alle andre.

De er begrænset i at vælge deres bolig, mange presses til at bo under samme tag sammen med 30- 40 andre borgere.

De er begrænset i at komme på ferie, kommuner giver dem muligheden for at have personale med i 5 døgn om året.

Hjælp til flere bade om ugen, muligheden for at have et intimt forhold til en anden person og rigtigt mange andre ting er der også begrænsninger på eller sågar styring, alt sammen noget som vi andre ikke udsatte og handicappede, kan gøre når vi vil og har lyst til det.

Rigtigt mange af vores udsatte medmennesker fastholdes i en økonomisk skruestik, der gør at de som mennesker mister livsmodet og gejsten til at komme tilbage til det store fællesskab.

Vi skylder de der nedfældede grundlovens tekst, at stoppe op og se indad som samfund, vi skylder dem, at vi lever op til grundlovens tekst, således alle mennesker i Danmark kan få et godt og trygt liv.

Vi skylder hinanden at stoppe op.

Stoppe op så vi kan få alle med, stoppe op så teksten i grundloven træder frem og vi ser, at mulighederne, rettighederne og forpligtigelserne er ens for alle og ikke kun for de stærkeste.

Alle er en resurse, alle har noget at byde ind med og give til fællesskabet, vi som samfund skal åbne vores øjne og se det enkelte menneske frem for paragrafer og økonomisk styring, gør vi det vil vores samfund blive til et mangfoldigt og rigt samfund til glæde for alle.

Rigtig god grundlovsdag til jer alle.