Investér i børnene NU!

Enhedslisten er klar med forslag til både budgettet i Fredericia Kommune og på Christiansborg.

På Christiansborg

Enhedslisten i folketinget går til regeringsforhandlinger med forslag 10.000 flere voksne i daginstitutionerne og Enhedslisten i byrådet går til budgetforhandlinger med forslag om reelle minimumsnormeringer i Fredericia.

Alt for mange steder mangler der pædagoger, når vi afleverer vores børn i institutionerne, og de ansatte har ikke tid til omsorg. Opgaverne er blevet flere, og der er kommet mindre personale over årene. Børn skal have ret til voksne med tid til at tage sig af dem, siger Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten.

Pernille Skipper advarer om, at Enhedslistens mandater er betinget af, at der sker positive forandringer for velfærden, og varsler, at hun vil tage en konkret model for lovbestemte minimumsnormeringer og 10.000 nye ansatte i daginstitutionerne med til forhandlingerne om en ny regering.

Det er ikke til at bære at høre dedikerede pædagoger fortælle, hvordan de ikke har tid til at give børnene opmærksomhed og omsorg, fordi der er for få voksne. Alt for mange forældre har oplevet den knude i maven, der kommer, når man skal aflevere sit barn, og der tydeligvis er for mange børn til de få voksne. Vi kan ikke være det bekendt over for hverken børn eller ansatte.

Vores børn skal have ret til tryghed, når vi sender dem i institution. Det indebærer en ret til voksne nok til omsorg og nærhed i løbet af dagen. Det skal vi sikre gennem lovgivning om minimumsnormeringer efter norsk forbillede og 10.000 nye stillinger over de næste tre år.

Regeringen forsvarer sig med pæne statistikker, men det hænger ikke sammen med den virkelighed, som pædagoger, forældre og børn lever i. Der er nemlig tale om et skønmaleri. Ledere bliver talt med, selv om de bruger det meste af tiden på alt muligt andet end at være sammen med børnene. Vikarer tæller dobbelt og studerende tæller med. Vi foreslår klare regler, så både børn, forældre og ansatte kan være sikre på, at der er bemanding nok til at passe på vores børn.

I Fredericia

Selv om Fredericia Kommune, som stort set den eneste i Danmark, på papiret lever op til minimumsnormeringerne, er vi ikke i mål.

Det er selvfølgelig en meget stor og vigtig sejr for Enhedslisten Fredericia, at vi er nået op på en normering, som på papiret og i statistikkerne faktisk er en lille smule bedre end minimumsnormeringerne. Vi har en af landets bedste normeringer. Men hvis vi mener noget med det, når vi siger, at vi vil investere i børnene, så er det ikke kun i et regneark det skal se flot ud. Det nytter ikke noget, at normeringen kun er god kl. 11. Det skal den også være kl. 8 og kl. 15, fastslår Cecilie Roed Schultz, som er byrådspolitiker i Fredericia og næstformand i børn- og skoleudvalget.

Lokalt foreslår Enhedslisten, at der skal investeres i daginstitutionerne, så minimumsnormeringerne gælder efter de norske principper (se længere nede i teksten) og så der aldrig er voksne, som er alene med store børnegrupper. Samtidig er det vigtigt for Enhedslisten Fredericia, at de gode investeringer i de første 5-6 år ikke tabes på gulvet, når børnene kommer i skole.

Især på skoleområdet, har vi langt igen. Her kan vi desværre ikke prale med en top-placering kommunerne imellem. Vi knokler hver eneste dag for at finde penge til børnene. Heldigvis oplever jeg, at der er forholdsvis bred enighed om, at børnene skal prioriteres i næste budget. Om ikke andet har vi jo bundet de øvrige partier til en aftale om, at næste års budget bliver et budget, der virkelig investerer i børnene, fortæller Cecilie Roed Schultz.

På landsplan er endnu tungere skyts kørt i stilling

Det er en ufravigelig betingelse, at der skal ske mærkbare og positive forandringer for vores grundlæggende velfærd, hvis Mette Frederiksen skal kunne indtage statsministertaburetten på Enhedslistens mandater. Hvis der kommer et nyt flertal efter et valg, kommer vi til forhandlingerne om en ny regering med en konkret model til at sikre voksne nok til vores børn i institutionerne.

En ny hverdag i institutionerne

Enhedslisten vil indføre en lovfastsat minimumsnormering i daginstitutionerne.

Minimumsnormeringen skal følge samme principper, som man følger i norske daginstitutioner. Det vil sige at den enkelte institution skal sikres, at der maksimalt er:

  • Tre børn pr. voksen i vuggestuer.
  • Seks børn pr. voksen i børnehaver.

Opgørelsen af antal børn pr. voksen skal ske efter samme principper som i den norske lov, dvs.:

  • Lederne skal kun indregnes med den tid, de faktisk har med børnene.
  • Der skal kun regnes med den faste bemanding, ikke studerende og vikarer.
  • Hvis en institution får ekstra timer f.eks. på grund af børn med særlige behov, skal denne støtte ligge ud over minimumsnormeringen.

Med Enhedslistens model vil institutionerne få mulighed for at tilrettelægge en hverdag, hvor det sikres at:

  • En vuggestuegruppe højst er på 10 børn.
  • En børnehavegruppe højst er på 20 børn.
  • Det ikke indgår i arbejdsplanen i en daginstitution, at en medarbejder er alene med en børnegruppe.
  • Der sikres mulighed for tre eller flere medarbejdere til grupperne i 4-5 timer dagligt i den travle periode, hvor der arbejdes i mindre grupper, hvor børnene skal have frokost, på toilettet m.v.

Fuldt gennemført vil forslaget kræve ca. 10.000 flere pædagogiske medarbejdere på daginstitutionsområdet. De uddannede pædagoger antages at udgøre 68 pct. af de nyansatte. Dermed vil udgiften være på 4 milliarder kr. årligt. Forslaget er selvfølgelig fuldt finansieret.