Hvor er den fornuftige og meningsfulde beskæftigelsespolitik blevet af?

Læserbrev af Cecilie Roed Schultz, spidskandidat til kommunalvalget

Har socialdemokraterne virkelig opgivet kampen for at sikre sunde og udviklende arbejdspladser, hvor man får en løn man kan leve af?

De borgerlige partier klapper i hænderne og Corydon må fryde sig.

Men man motiverer ikke folk til beskæftigelse, ved at tvinge dem til at lave meningsløst såkaldt ”nyttearbejde”, som nærmere er social dumping og tvangsarbejde, end det er nyttigt. Det er i hvert fald ikke særlig nyttigt for dem der udfører arbejdet, for det er svært at få øje på de store afledte gevinster.

Regeringen vil bruge 200.000.000 kr. på disse nyttejobs, som har stærkt begrænset virkning. I en af tabellerne i udspillet kan man se, at Regeringen forventer, at denne ekstra ”arbejdspligt” vil få 250 personer mere i ordinært arbejde, på den anden side. Det vil sige 800.000 kr. pr. person der kommer i job.

Tænk hvad vi – for samme beløb eller mindre – kunne gøre for de mennesker? Jeg kunne komme på mange langt mere fornuftige, udviklende og meningsgivende måder at hjælpe denne gruppe ind på arbejdsmarkedet.

Uddannelse, løntilskud, jobrotation, mentor-støtte og flere andre løsninger, er der eksempelvis belæg for virker.

Det er alt andet end ansvarligt, det Regeringen har fremlagt. Det er en absurd og uansvarlig måde at forvalte vores fælles penge. Og jeg bliver nødt til at spørge: Hvem gavner det?