Høringssvar: At fjerne 5 % ansatte fra Frederiksodde Skolen er en hån imod både ansatte og elever

Høringssvar fra Enhedslisten Fredericia i forbindelse med den nye økonomimodel for skolerne
Indledningsvis vil vi gerne begynde med at kvittere for det udspil, der her er kommet.
Det har været en af Enhedslistens store ønsker, at få fjernet det voldsomme økonomiske incitament, distriktsskolerne har haft, for at fastholde børn på disse skoler. Det har desværre skabt nogle interessekonflikter, hvor skolen har skulle vælge mellem barnets trivsel og skolens økonomi. Med en ny økonomisk model vil vi komme tilbage til at have barnets tarv i den absolutte centrum, som det bør være.
I udspillet lægges der op til at distriktsskolerne skal sende et beløb på 136.000 kr. med barnet til Frederiksodde Skolen. Den resterende takst vil herefter blive betalt af en central pulje, som skolerne bidrager til. På den måde vil en stor økonomisk udgift ikke være knyttet op på det enkelte barn. Vi anerkender, at skolerne beløb er blevet markant mindre og forventer derfor også, at det vil betyde større muligheder for at visitere børn til Frederiksodde Skolen.
Et af de centrale elementer i udspillet er, at en skole ikke vil komme til at betale for et barn, der ikke har gået på skolen. På den måde vil en distriktsskole ikke blive økonomisk straffet, når et barn fra eksempelvis Frederiksodde Skolen flytter til et pågældende distrikt. ”Skolerne betaler kun for de elever, der har gået på skolen”, som der står.
Vi ser både styrker og svagheder ved dette udgangspunkt.
Vi har tidligere set at børn med store udfordringer, har været nødt til at tilbringe de første par år på distriktsskolerne, fordi man fra skolens side ville sikre sig, at man ikke kunne inkludere dem i den almene skole. Oftest har det medført store personlige nederlag for barnets skoletrivsel, hvilket videre har gjort arbejdet endnu sværere for pædagoger og lærere på Frederiksodde Skolen, når barnet endelig blev visiteret dertil. Med den nye model vil barnet ikke nødvendigvis skulle igennem disse ubehagelig år.
På den anden side så fortjener alle børn en mulighed for at kunne opnå sit fulde potentiale og vi kan derfor frygte, at nogle børn bliver sorteret fra på forhånd, da skolen vil have en stor økonomisk gulerod ved ikke at ”tage chancer” med et barn, som ligger lige på vippen. Det er et svært dilemma.
Vi er særdeles positive for at styrke mellemtilbuddene på tværs af distrikterne, men som udspillet ser ud nu, er vi stærkt uforstående over for den planlagte brug af 5 % af Frederiksodde Skolens ansatte.
Uanset, hvordan man kan læse nogle tal i et ark, så er virkeligheden på Frederiksodde Skolen, at man er presset hårdere end nogensinde. Og med udsigten til at skulle modtage flere børn, når denne model bliver søsat, vil man tage både medarbejdere samt de børn, som for alvor har brug for faglighed og forudsigelighed, som gidsler.
Skal man styrke mellemtilbuddene, bør det være med nye ansættelser møntet på den specifikke opgave på den pågældende distriktsskole. Man kan sagtes vidensdele og udnytte en synergieffekt mellem ansatte på Frederiksodde Skolen og i mellemtilbuddene, men at fjerne 5 % ansatte fra Frederiksodde Skolen er simpelthen en hån imod både ansatte og elever, mener vi.
Vi har brug for investeringer på dette område – ikke omrokeringer af ansatte.
Her ses den største svaghed ved, at der er bestilt en model, som ikke kræver yderligere økonomiske tilførsler til skole-området. Modellen i høring udstiller, at pengene ikke rækker, når man vælger at pege på, at et så hårdt presset område skal afgive ressourcer. Den eneste løsning er derfor at skoleområdet i stedet tilføres de midler, der i modellen foreslås fjernet fra Frederiksodde Skolen. 
I den henseende kan man også knytte en kommentar til den pladsmangel, som Frederiksodde Skolen lider under. Der er akut brug for mere plads både indendørs og udendørs, så børnene har mulighed for at udnytte de store fordele, der  er, ved holddeling – eller blot blive undervist i et mere egnede lokaler, end en lånt kælder uden dagslys, som det er tilfældet for nogle elever på afdeling A.
Vi opfordrer til åbne dialogmøder med pårørende, fagforbund og interesseorganisationer, så alle interessenter får mulighed for at komme til orde både mundtligt og skriftligt. Hvis vi skal have en brugbar model for alle, så skal processen også være ordentlig.
Det er svært at kommentere på det planlagte visitationsudvalg, da der endnu ikke er nogle konkrete udspil om personerne. Vi vil på det kraftigste opfordre til at der kommer et stort flertal af fagpersoner, som vil fokusere på barnets nuværende og kommende udvikling og trivsel.
I bund og grund kan vi se flere positive aspekter i dette udspil, men vi er stærkt bekymrede for idéen om at man kan fjerne 5 % fra Frederiksodde Skolen.
Mellemtilbuddene skal styrkes, men det skal ikke være på bekostning af dem, som i forvejen løber stærkt. Vi ser frem til at deltage i den politiske diskussion og håber på mere inddragelse af alle interessenter.
Enhedslisten Fredericia