Forslag: Giv far samme muligheder som mor

Den 5. juni er det fars dag. I den anledning ønsker Enhedslisten Fredericia at give en helt særlig gave til kommunens fædre og andre med-forældre: De samme muligheder som mor, når det gælder fødselsdepression.

De første tusind dage er afgørende for et barns udvikling. Her er særligt forældrene og deres evne til at være nærværende og vise kærlighed og yde den nødvendige omsorg vigtig. Det kommer heldigvis helt af sig selv for langt de fleste. Men at blive forælder er en kæmpe omvæltning og for nogle bliver det for meget – også selvom de som udgangspunkt er ressourcestærke og barnet er et ønskebarn.

Ca 10% af nybagte mødre og 7% af nybagte fædre rammes hvert år af en fødselsdepression. Ingen tilfælde er ens, men uanset hvordan det rammer, er det er en tilstand, der går hårdt udover den, der rammes, over familien som hele og i særdeleshed den nyfødte, som har brug for tryghed og omsorg.

Vi ved i dag at både mor og far er vigtige for det lille barn. Alligevel tilbyder kommunen kun hjælp til mødre, der rammes af fødselsdepression og ikke til fædre. Det mener vi i Enhedslisten er både urimeligt og utrolig kortsigtet.

Det er urimeligt overfor fædrene, som får lov at sejle deres egen sø. Det er urimeligt overfor mødrene eller medfædrene, som må se deres partner lide og stå næsten alene med den store opgave at tage sig af baby. Og det er i særdeleshed urimeligt overfor barnet, som risikerer at få en utryg start på livet i stedet for den trygge og rolige start med god tilknytning til alle forældre.

Og så er det kortsigtet, fordi vi med en lille indsats kan få far tilbage på sporet, så han kan fortsætte med at passe job eller uddannelse og ikke mindst sit nye barn.

Vi har i Fredericia Kommune de seneste år screenet mor for efterfødselsreaktion og er nu begyndt med far også. Hvis en af dem har det svært tilbydes behovsbesøg, henvisning til læge, og mor tilbydes gruppeforløb – men det samme tilbud har vi ikke til far.

Derfor foreslår Enhedslisten, at alle forældre tilbydes samme behandling mod fødselsdepression, som mor i dag får.

Enhedslisten Fredericia har indsendt forslaget og bedt om behandling på førstkommende byrådsmøde d. 22. juni.