Er den demokratiske proces i fare?

Læserbrev af Jan Filbært, medlem i Enhedslisten Fredericia

I Enhedslistens program står der under demokrati og inddragelse følgende:

” Kommunen er borgernes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.”

Ser vi på fordelingen af stemmerne ved sidste kommunevalg, ja så kom der en markant udmelding fra Fredericias borgere på, hvordan de mener demokratiet og inddragelsen skal ses.

Jeg vil gerne understrege at vi i Enhedslisten har stor respekt for det resultat og hylder demokratiet, men vi ser også en fare i den sammensætning der er nu.

Var resultatet en protest mod tidligere resultater eller var det for at skabe ro i en urolig tid?

Er det nuværende resultat så en afspejling af, at der er demokrati, har alle mulighed for at blive inddraget?

Er der ikke en fare for, at det bliver et snævert syn på i hvilken retningen byen skal gå og kan den efterfølgende regning for byen ikke blive for stor, når og hvis resultatet bliver anderledes ved de kommende valg.

Er der ikke en større mangfoldighed i, at flere partier er repræsenteret i byrådet og er det ikke lig med en garanti for, at alle borgere bliver set og hørt…?

Hvis vi tænker frem på det kommende kommunalvalg, så har vi muligheden for at gå fra at det er et parti der sætter dagsorden, til at flere partier og dermed hele byens talerør får mulighed for at skabe rammerne.

Igen vi hylder sidste valgs resultat og har respekt for borgernes valg, men opfordre til, at man tænker bredt og tænker mangfoldighed.

Trods uenigheder rent politisk kan et byråd med mange partier skabe resultater og fremdrift, men det kræver, at borgerne i byen og partierne åbner op for mangfoldigheden og for at give byen muligheden for at udvikle sig ud fra, at alle har haft muligheden for inddragelse og indflydelse.

Som by udvikler vi os ikke med et partis styre eller med blokpolitik, vi udvikler os kun gennem mangfoldigheden og den politiske uenig og enighed.