Enhedslistens penge til legepladser falder på et tørt sted

I efterår gik Enhedslisten Fredericia til budgetforhandlingerne med børnene som en af hovedprioriteterne.

Det lykkedes som bekendt at finde enighed og i sidste uge frigav Børne- og Skoleudvalget en lang række af de penge, som blev afsat til området.

Og det er ikke et sekund for tidligt!

Ser vi eksempelvis på legepladspuljen, som er den pulje penge kommunen har til legepladser på skoler og daginstitutioner, så har den alt for længe været alt for lille.

For nogle år siden fik Enhedslisten øget puljen med 500.000 kr. hvert år, så puljen fremover ville være på 1.329.000 kr. om året i stedet for 829.000 kr. Det betød, at vi dengang gik fra at have legepladser, som blev mere og mere nedslidte (fordi der ikke var afsat penge nok til at udskifte det der gik i stykker), til et niveau, som matchede udskiftningsbehovet og en lille smule mere.

Det sidste års tid er vores byrådsmedlem dykket ned i tallene og fordelingerne. Det har vist sig, at i dagtilbuddene har der stort set ikke været råd il nyanskaffelser, men kun vedligehold og sikkerhed omkring det nuværende. I 2017 var der således 5 % nyindkøb, i 2018 4 % nyindkøb og i 2019 6 % nyindkøb. På skolerne lå nyinkøbene i de år på omkring 30 %.

Samtidig var der matrikler (også store skoler), som i mange år i træk slet ikke havde fået del i puljen.

Kort sagt; puljen var ikke stor nok til at gøre andet end vedligeholde det nuværende, selv om den var blevet næsten fordoblet.

I budgetforhandlingerne lykkedes det Enhedslisten af få givet puljen en seriøs saltvandsindsprøjtning på 5.000.000 kr. fordelt over 2020 og 2021.

Legepladspuljen er dermed på 3.829.000 i 2020 og på 3.829.000 igen i 2021.

Nu er ønskerne fra skoler og daginstitutioner blevet behandlet.

Flere matrikler end før får del i puljen – og med langt større projekter. Vigtigst af alt, at andelen af nyindkøb denne gang på 47 % af puljen, mens 53 % går til sikkerhed/vedligehold.

Men hvor galt står det egentlig til?

På Kirstinebjergskolen på Indre Ringvej har de eksempelvis søgt om at få udskiftet det nuværende legetårn – eller som minimum få det taget ned. Det er så nedslidt, at det ikke længere kan repareres, står der i sagsfremstillingen. Der er råd i bærende konstruktioner og tårnet er en sikkerhedsrisiko.

To dage efter at udvalget bevilligede 12.670 kr. til nedtagning kollapsede en del af legepladsen.

Skolen har ikke fået bevilget penge til andet.

På udvalgsmødet pegede Enhedslisten på problemet i, at en skole, som igennem flere år stort set ikke havde fået del i puljen, igen ikke ville få ret meget, fordi skolen er i spil (sammen med afdelingen på Havepladsvej) i forhold til etablering af en ny skole inden for voldene.

I første omgang virkede det logisk at vente med de store investeringer, til der var taget en beslutning om at flytte skolen.

Men 550 børn har nu mistet halvdelen af deres klatre/legestativ i skolegården, som i forvejen mangler aktivitetsmuligheder.

Nu kan vi ikke udskyde det mere.

Enhedslisten vil derfor nu forsøge at få sat bufferen på 100.000 kr. i spil, så der kan gøres noget ved legepladsen.

Selv om Havepladsvej også er i spil (især fordi matriklen kræver renovering for en lille halv milliard!), har de fået en del bevilget (blandt andet multibane og udendørs bordtennisborde), fordi det er flytbart.

Øvrige skoler og daginstitutioner ser heldigvis ud til endelig at få løftet deres legepladser markant.

 

På samme udvalgsmøde blev der også sendt 4,2 mio. afsted til IT (primært cromebooks). Her holder Enhedslisten øje med, at vi ikke kommer til at gå på kompromis med datasikkerheden, som Helsingør Kommune gjorde det (læs her).

Der blev også sat gang i etableringen af et autisme-rettet STU-tilbud – og sidst men ikke mindst, blev der fulgt op på et af Enhedslistens store ønsker gennem flere år: Gratis aftenklub. Aftenklubberne har været gratis for alle børn i 4.-6. klasse siden 1. januar i år. Og det ser allerede ud til, at der er massiv tilgang. Det er rigtig godt!

 

I Enhedslisten holder øje og kæmper – også efter underskriften er sat på budgetforliget.