Enhedslisten sikrer ferie med aktiviteter til Fredericias mest udsatte børn

I slutningen af 2017 foreslog Enhedslisten, at aktiveringsindsatsen i jobcenteret skulle lukkes ned i tre sammenhængende uger i sommerferien. De sparede midler ønskede Enhedslisten at bruge på gratis ferieaktiviteter til familier i målgruppen i den aktiveringsfri periode.

Baggrunden var, at der er en gruppe borgere, som ikke har mulighed for at tage ferie. Er man på integrationsydelse har man eksempelvis ikke lov til at holde ferie og dermed bliver børnene nødt til at være i daginstitution eller andet pasningstilbud – hele året. Det samme gælder for modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, samt borgere i ressourceforløb eller borgere på revalidering, som først har ret til ferie med ydelse efter modtagelse af uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder.

”Det er ikke okay og det går ud over børnenes livskvalitet”, udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz dengang.

Byrådet vedtog at sende forslaget til behandling i udvalget – og der har forslaget så ligge stille siden. Sommeren 2018 kom og gik.

”Jeg har været både vred og frustreret over hvor lang tid det har taget, det her”, udtaler Cecilie Roed Schultz. ”Jeg tænker jo på de børn som igen ikke har kunne fortælle noget, når de andre kommer tilbage til børnehaven efter ferien og spørger hvad de har lavet. Tiden med vores børn er så vigtig. Og denne målgruppe er nogle af vores mest sårbare og udsatte børn. De har også brug for at holde ferie fra institutionen og være sammen med deres forældre om noget andet end det der fylder i hverdagen”.

Nu har social- og beskæftigelsesudvalget truffet en beslutning. Fremover får borgere på Sprogskole og Jobskole i uge 28 og 29 mulighed for at vælge mellem at deltage i det ordinære tilbud, eller deltage i en række sommeraktiviteter med deres børn. Ugerne kommer til at byde på aktiviteter som svømmehal, bowling, Madsbyparken, Den Historiske Miniby og skattejagt og andre kultur- og idrætstilbud i kommunen.

Ud fra sagsfremstillingen kan man læse, at tilbuddet berører 20-25 voksne og ca. 50 børn. I Fredericia lever 740 børn under fattigdomsgrænsen.

”Selvfølgelig havde jeg håbet, at man ville gå hele vejen: Udvidet målgruppen, valgt 3 uger i stedet for 2 og så videre. Men jeg er glad for, at man nu endelig har truffet en beslutning og at nogle af vores fattigste familier nu får mulighed for at få to uger sammen, hvor de lærer Fredericia at kende og forhåbentligt får en masse gode oplevelser sammen”, afslutter Cecilie Roed Schultz.

Læs mere om forslaget og baggrunden herfor her:

Forslag fra Enhedslisten: Luk aktiveringsindsatsen til sommer – giv familierne ferie sammen