Enhedslisten sætter fokus på retssikkerhed

I disse måneder forsøger Enhedslisten Fredericia at sætte fokus på borgernes retssikkerhed.

Efter mange års kamp for bedre retssikkerhed til de borgere, som er i klemme i det kommunale system, er der kommet resultater – om end vi slet ikke er i mål.

Eksempelvis er der kommet en borgervejleder (som vi også har måtte kæmpe for at beholde), der er kommet gennemgribende forandringer i jobcenteret, som følge af en række analyser af hele beskæftigelsesområdet – noget der virkelig også var en kamp at få igennem.

Siden det såkaldte ghettolov blev født, har enhedslisten forsøgt at danne alliancer med de berørte og skabe fokus på området. Det resulterede blandt andet i, at der i konstitueringen efter sidste kommunalvalg, blev lavet et helhedsplanudvalg, som har fokus på at løfte Vestbyen.

I denne tid graver Enhedslisten i sagerne om provisionslønnede konsulenter på voksenområdet.

Desværre føler Enhedslisten sig ofte ret alene i kampen for borgernes retssikkerhed. Den tager lang tid at opbygge, men kan smadres på meget kort tid.

Det ser vi eksempelvis med regeringens mange udspil om overvågning og kontrol.

Derfor inviterede Enhedslisten Fredericia folketingsmedlem og retsordfører Rosa Lund til Fredericia.

Rosa startede sit besøg i Fredericia, med et besøg i Korskærparken, som igen er kommet på ghettolisten. En placering der betyder, at borgerne i Korskærparken ikke har samme rettigheder og muligheder som landets øvrige borgere.

Hun så Medborgerhuset og blev vist kort rundt i huset. Her var hun bl.a. inde og se klubben, som har åbent for alle børn i parken på 8-14 år. Hun spurgte fint ind til flere af aspekterne i området, og var særligt imponeret over det faktum, at børnene blev tilbudt noget mad eller en snack hver dag.

Herefter talte hun i cirka 45 minutter med lederen af Den Boligsociale Helhedsplan Kasper Søstrøm om løst og fast.

De kom bl.a. ind på fremtiden for helhedsplanen, hvordan det faktum, at Korskærparken er på ghettolisten gør, at man får nogle midler, man kan arbejde med. Kasper roste bl.a. den politiske vilje til at arbejde med områderne her i kommunen, men påpegede samtidig også, at vi i Fredericia er privilegerede fordi vi kun har et område, som er på listen modsat eksempelvis Aarhus, som har mange.

Ud over at være restordfører, at Rosa Lund også demokratiordfører, integrationsordfører og udlændingeordfører – ligesom hun er med i bl.a. boligudvalget på Christiansborg, så hun havde mange gode spørgsmål og tog mange indtryk og pointer med sig tilbage.

Rosa fandt det ret interessant, og var glad for, at man arbejder så helhedsorienteret, som man gør med de fremskudte medarbejdere. Kaspers pointe var netop, at de fremskudte medarbejdere, skal gøre noget anderledes end bare at flytte kontoret derud. Det handler om at tænke radikalt anderledes, hvis det skal gøre en forskel.

Til sidst fik hun aftensmad fra cafeen, sammen med de af parkens beboere, som også havde valgt at nyde dagens ret i medborgerhuset.

Efter besøget i Korskærparken tog Rosa Lund ind til Det Bruunske Pakhus, hvor der var inviteret til åbent møde om retssikkerhed.

Her var dækket op med kage, kaffe og te til de fremmødte. Fremmødet var større end forventet, så der måtte lige hentes et par ekstra stole, inden Rosa Lund begyndte på sit oplæg, som var første halvdel af mødet.

Her fortalte hun om sine bekymringer for udvikling med hensyn til borgernes retssikkerhed.

Hun kom omkring en lang række emner, men holdt sig til de overordnede tanker om retsstaten, retssikkerhed og demokrati. Hun fortalte passioneret om hvorfor det er så vigtigt at sikre retssikkerheden – og hvad vi mister, når vi går på kompromis med den.

Herefter gik hun ind i nogle af de nyere store slag mod retssikkerheden. Hun fortalte og ghettoloven, overvågningspakken og den manglende retssikkerhed nogle af vores lovgivninger medfører – eksempelvis voldtægtslovgivningen.

Efter en kort pause, hvor tilhørerne fik mulighed for at trække lidt frisk luft og fylde koppen og tallerkenen op igen, fortsatte arrangementet med debat.

Enhedslistens lokale byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz trådte til som ordstyrer, da en meget stor del af de fremmødte ønskede ordet.

De fleste havde konkrete spørgsmål til Rosa Lund om konkrete emner. Især beskæftigelsesområdet fik fornyet fokus. Nogle gange kunne Cecilie Roed Schultz supplere med viden fra byrådsarbejdet i Fredericia Kommune.

Stemningen var god og man kunne mærke, at de fremmødte var engagerede og interesserede. Der blev delt perspektiver, bekymringer og oplevelser.

Til sidst måtte ordstyreren ”sætte streg under talerlisten”, da klokken nærmede sig 21. Både Rosa Lund og Cecilie Roed Schultz takkede de mange fremmødte for deres engagement – og sendte en særlig tak til de der kom langvejsfra (nogle var kørt fra Varde, Kolding mm.), men også de der var kommet til trods for et meget lille værdifællesskab med Enhedslisten. Vi udvikler os ikke i et ekko-kammer.

Rosa Lund blev og talte med flere af de fremmødte, inden hun tog toget tilbage til København.

I næste måned holder Enhedslisten igen et åbent møde – helt præcist d. 8. marts kl. 19-21.

(Se mere her)

Det bliver igen i Det Bruunske Pakhus.

Emnet denne dag er også med retssikkerheden som overordnet fokus, men der stilles skarpt på voldtægt og kampen for en samtykkelovgivning.

Vi ved emnet er sprængfarligt og kontroversielt, men det har aldrig før afskrækket os fra noget. Så vi håber på en lige så god stemning, som til vores øvrige arrangementer.

Vi har inviteret Kirstine Holst (som ved sidste kommunalvalg stillede op for Konservative her i Fredericia) som oplægsholder til den første del af arrangementet.

Hun vil fortælle om sine egne oplevelser med retssystemet og sin kamp for retfærdighed.

Herefter vil hun og Enhedslistens folketings-spidskandidat i Sydjylland, Rasmus Vestergaard Madsen, debattere samtykkelovgivning. Der vil her også være mulighed for at stille spørgsmål til de to politikere og kommentere.

Vi håber på at se en masse gode folk til Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts!

Kampen fotsætter!