Enhedslisten frygter pyntet budget og tilbageholdte sager

Læserbrev af byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz

Den sidste måned, har jeg måtte justere på min verdensopfattelse flere gange. Jeg er blevet konfronteret med indicier, som har rystet mig og ændret mit syn på mange ting. Særligt siden d. 5. januar har jeg set meget i et helt andet lys.

Det er stadig alt for tidligt at konkludere noget vedrørende advokatundersøgelsen – men det er nu, der skal ryddes op. Det er nu alle områder der bekymrer os, skal ses efter.

Og jeg er bekymret.

Jeg er bekymret for, om de formelle fora, hvor informationerne skal deles og beslutningerne tages, ikke har fået mulighed for at handle på tilstrækkeligt oplyste grundlag.

Jeg har grund til at frygte, at jeg og mine kolleger i byrådet er blevet forhindret i at behandle sager og at det vedtagne budgets prosatekst ikke hænger sammen med de faktiske prioriteringer i kroner og øre. Altså at budgettet er kunstigt pustet op, så det fremstår bedre end det reelt er.

Det er en meget alvorlige anklager. Men hvis de har noget på sig, er det meget alvorlige demokratiske problemer der afdækkes. Og ikke mindst, har det konsekvenser for de borgere, som jeg troede Enhedslistens var med til at sikre meget flotte investeringer til.

Derfor har jeg henvendt mig til advokatfirmaet Horten med min mistanke.

På økonomiudvalgsmødet d. 18. januar, kommer jeg til at bede forvaltningen om at udarbejde en liste over sager, som er blevet gjort klar til politisk behandling, men som er blevet taget af dagsordenerne inden de blev præsenteret for hverken formænd eller udvalgsmedlemmer. Det vil sige inden formøderne i udvalgene.

Jeg er selvfølgelig også interesseret i at vide hvem der i så fald har ønsket, at sagerne ikke blev behandlet på det tidspunkt embedsmænd eller udvalgsmedlemmer har ønsket at få sagerne på.

Ligeledes kommer jeg til at bede om, at alle udvalg, til 1. budgetopfølgning, får præsenteret de faktiske tal der er afsat til de enkelte projekter/prioriteringer i budgettet. Altså nye tilførsler eksklusiv tidligere afsatte midler.

Jeg kan nemlig ikke få tallene til at hænge sammen. Når der eksempelvis står i budgetforliget, at folkeskolerne tildeles yderligere 25 mio. kr. årligt, så hænger det ikke sammen med den stigning i kroner pr elev, som jeg er blevet præsenteret for. Jeg er derfor nervøs for, at budgettet er misvisende formuleret. Måske på flere områder?

Jeg kan ikke leve med, at gå rundt med denne frygt for reelt dels at være ført bag lyset og dels at være blevet forhindret i at udføre det politiske arbejde, som vælgerne har valgt mig til. Det er mig grundlæggende imod.

Måske maler jeg fanden på væggen? Men det er i alles interesse, at det bliver undersøgt, så vi kan få gjort rent bord og så vores nye borgmester får chancen for at lægge en anden stil for dagen, end den afgående borgmester ser ud til at have gjort. Det er jeg sikker på, at Steen Wrist er den rigtige til.

Det er i hele byrådets – og kommunens – interesse at få kortlagt, om vi reelt er blevet forført af flotte ord og tal i budgettet. Vi har alle stemt for budgettet.

Er det for naivt at stole på de tal man bliver præsenteret for?

Det ansvar må vi hver især tage på os, hvis det forholder sig sådan.

Jeg er valgt til at tage ansvar og lige nu er dette den bedste måde jeg kan forvalte det. For jeg ønsker en verden, hvor man kan stole på de tal man bliver præsenteret for, hvor samarbejdet er reelt og hvor ordentlighed gennemsyrer politik.