Enhedslisten foreslår håndsrækning til de fattigste i Fredericia

Inflation og øvrige prisstigninger presser flere og flere familier ud i fattigdom. Mange familier der i forvejen var presset økonomisk, kommer nu i mere og mere akutte og desperate økonomiske situationer, i takt med, at priserne stiger på alt fra fødevarer, el og varme til husleje.

De fattigste børnefamilier får nu også taget børnetilskuddet fra sig, jævnfør det nye regeringsgrundlag. Vi står i en situation, hvor vi kommer til at se flere børn vokse op i fattigdom, end vi har set meget længe.

Det bekymrer Enhedslisten enormt meget.

De mest pressede familie har dog fortsat mulighed for at søge om enkeltydelser eller tilskud fra kommunen.

Når sagsbehandlerne i kommunen skal vurdere, om en borger kan få eksempelvis en enkeltydelse, bruges et vejledende rådighedsbeløb til at lave udregningen.

Det vejledende rådighedsbeløb er det beløb, familien/borgeren har brug for, at der er tilbage, efter at de rimelige faste udgifter er betalt.

Rådighedsbeløbet dækker udgifter til f.eks. mad og andre dagligvarer, tøj, hygiejneprodukter, børns fritidsaktiviteter, transport og medicinudgifter.

I den nuværende situation, er udgifterne til de faste udgifter (eksempelvis varme og el) steget. Mange står også over for større huslejestigninger fra januar. Dertil kommer, at netop de udgifter som rådighedsbeløbet skal dække, er udsat for markante prisstigninger – særligt på fødevarer.

Da det vejledende rådighedsbeløb ikke er blevet justeret i takt med, at priserne på det rådighedsbeløbet skal dække er steget, betyder det, at man reelt skal være fattigere/leve for mindre nu end tidligere, før man kan få hjælp fra kommunen, idet man har råd til mindre, for det samme rådighedsbeløb.

Det ønsker vi i Enhedslisten ikke. Vi mener ikke at det er rimeligt, at de økonomisk sårbare familier i vores kommune, skal leve for endnu mindre end før, i en situation hvor de er mere pressede end tidligere på flere fronter, før de kan få hjælp af kommunen.

Derfor foreslår vi nedenstående.

Forslag:

Det vejledende rådighedsbeløb (som bruges ved sagsbehandling af enkeltydelser og personligt tillæg) hæves, så beløbet afspejler den nuværende inflation, og med ikrafttræden ved årsskiftet.

Forvaltningen udarbejder et nyt vejledende beløb, som afspejler den nuværende situation.

De relevante udvalg orienteres om det nye vejledende beløb.