Enhedslisten: Drop de nationale tests i Fredericia i år!

De nationale tests blev i 2019 evalueret, og konklusionen var bl.a., at målingerne ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning.
Eftersom der endnu ikke er en ny model på plads for de nationale tests, mener vi i Enhedslisten ikke, at det giver mening endnu engang at gennemføre tests, som både ministeriet og faglige eksperter er enige om, ikke giver retvisende resultater.
Derudover har Corona-nedlukningen slidt på såvel elever som lærere, og meget tyder på, at trivslen blandt eleverne er blevet forringet. Derfor mener vi i Enhedslisten, at det – når eleverne kan begynde at komme tilbage i klasseværelserne igen – bør være højeste prioritet at bruge ressourcer på at genopbygge klassefællesskabet og trivslen og samtidigt styrke den faglige læring.
Vi bør ikke forlange af lærerne, at de i denne særlige situation – og med måske kun få uger tilbage i skoleåret – skal bruge værdifuld undervisningstid på nogle stærkt kritiserede tests, som ikke giver retvisende resultater.
Enhedslisten Fredericia har derfor i dag sendt følgende forslags til borgmesteren og bedt om behandling snarest.
Forslag:
Fredericia Kommune ansøger Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at udføre nationale tests på vores skoler i skoleåret 2020/2021.