Dispensation nægtet: Ø stiller nu nye forslag vedrørende nationale tests

Fredericia Kommune har netop fået afslag på vores ansøgning om at droppe de nationale tests i år.
Jeg mener stadig, at det er hul i hovedet, at lærere og elever skal bruge kostbar tid på at forberede og gennemføre tests, som fagpersoner, eksperter – og selv regeringen har dømt ude. Så ved man den er gal, udtaler Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem for Enhedslisten
I Enhedslisten giver vi dog ikke op så let. Vi får sjældent alt det vi ønsker os – så nu må vi kæmpe for det næstbedste: At sikre mest mulig tid til at genopbygge klassefællesskabet, trivslen og styrke den faglige læring, til trods for, at elever og lærere skal tvinges til at gennemføre nationale tests på skolerne. Samt sikre, at resultaterne (som evalueringer viser ikke kan bruges på hverken individ-niveau eller klasse-niveau) ikke bruges til at vurdere kvaliteten af undervisningen.
Enhedslisten har derfor bedt om, at vi på det kommende møde i Børn og Skoleudvalget, på baggrund af afslaget drøfter følgende:
  • at vi ikke vil anvende resultatet af testene til faglige vurderinger af skoler og klasser i de kommende kvalitetsrapporter.
  • at vi sender et klart signal til skolerne om, at de ikke skal bruge tid på forberedelse af testene, men kun den nødvendige tid til selve gennemførelsen, for ikke at spilde mere tid end højst nødvendigt.
  • at vi beder dem om også at gøre det klart for eleverne, at vi ikke vil anvende resultatet af testene, og at de derfor skal forsøge ikke at bekymre sig for, om deres resultat ikke bliver lige så godt som tidligere år.